Aktuelt

Utvidar ordninga med skulelunsj

Abonnement
STORT FRAMMØTE: To bussar måtte leigast inn for å frakta tilsette i Skanska, Multiconsult og Aker BP til Børdalen på måndag. Her fekk dei sjå området der 
det er planlagt ny trafostasjon i samband med elektrifiseringa av olje- og gassfeltet Yggdrasil (tidlegare Noa/Krafla).

Førebur seg på milliard-utbygginga

Abonnement

Leiger ut ledige plassar

Abonnement
Pile of golden coins, 3d render illustration

2022 vart eit gullår for Samnanger

Abonnement
default

Slik vert vegen i Hagabakkane utbetra

Abonnement
NETT erikajorda framme RBG

Vedtok å selja Erikajorda

NETT framme monica RBG

Sp-politikarar nekta å stå på same liste

Abonnement

-Me jobbar aktivt med å løysa mobilproblema

Abonnement
NETT brannstasjon framme RBG

Leitar framleis etter tomt til ny brannstasjon

Abonnement

Rettsforlik i barnevernssaka

Abonnement

Mange utan straum

Abonnement

Tysdag startar barnevernssaka i tingretten

Abonnement
Bussen, som hadde med seg skuleelevar, hamna utfor vegen. Fleire glasruter vart knuste i møte med fjellveggen.

Buss køyrde av vegen ved Øpstebø

ÅRSAKA: Dette treet førte til straumstans i det meste av Samnanger måndag føremiddag.

Over 1400 var utan straum

Abonnement
TOM SJAKT: Seks slike søkesjakter vart laga i Holmane for å avdekka mogeleg forhistorisk aktivitet. (Bilete frå rapporten om dei kulturhistoriske registreringane).

Fann ingen verneverdiar i utbyggingsområdet

Abonnement
SNART BETRE: Kommunen er i gang med å utbetra vegen til Hagbotnane. Vegen vert heilt stengt alle kvardagar ut mai.

Har starta utbetring i Hagabakkane

Abonnement