Aktuelt

NETT hoved jarle grønsdal RBG

Han fekk medhald i kommunestyret

Abonnement
FRYKTAR KONSEKVENSANE:  Aage Takvam, Linda Marie Sjursen og Reidun Tunes er rysta over at grøntområda i bakgrunnen kan verta nedbygde for å gje plass til støyande motorsport.

– Støy og naturinngrep vil få store konsekvensar

Abonnement
NETT hoved jarle grønsdal RBG

-Får me ikkje byggja eit ekstra hus på garden, er det ingen som kan overta

Abonnement
SLIK KAN DET BLI: Formannskapet har gjeve Eikedalsparken AS løyve til å etablera badstuflåte i Eikedalsvatnet.

Sa ja til sauna

Abonnement
SLIK KAN LØYSINGA VERTA: – Me planlegg å dela Samnanger i soner, der dei mest folkerike områda utgjer indre sone, forklarte næringsutviklar Joachim Mathisen i formannskapsmøtet sist torsdag. Den nye trasportløysinga skal kunna brukast av alle, men er særleg tiltenkt dei som ikkje kjem seg rundt i kommunen på eiga hand.

Ny transportteneste startar til hausten

Abonnement
POPULÆR IDYLL: Rykta om denne eigedomen nådde heilt til Sør-Europa. Heile seks bodgjevarar kriga om å få skapa sin eigen småbruksdraum på Indre Tysse.

Småbruk selt for meir enn dobbel pris

Abonnement
NETT pride hoved RBG

Pride-arrangement over fleire dagar

Abonnement
KJEKT, MEN DYRT: Å ta med ungane i symjehallen, kan fort verta dyrt. Dette er ein av mange aktivitetar ein kan søkja om fritidstilskot til.

Mange har søkt om fritidstilskot

Abonnement
GLAD FOR BRUA: Vidar Trengereid har kjempa i årevis for å få Eviny til å ta ansvar for brua over Storelva på Langeland. No er den gamle riven, og ny i ferd med å koma på plass. Men det handmura brukaret midt i elva skal få stå urørt.

Ser fram til at brua skal verta ferdig

Abonnement
NETT redningsselskapet hoved RBG

Kvinneforeining legg ned drifta

Abonnement
GJEVANDE OPPGÅVE: Elisabeth Holdhus (t.v.) har vore aktivitetsvenn for personar med demens i fleire år og hatt stor glede av det. Demenssjukepleiar Linn Katla Gjerde, som organiserer ordninga i lag med kommunen sin frivilligkoordinator, ønskjer seg no fleire nye aktivitetsvenner.

Treng fleire aktivitetsvenner

Abonnement

Skal betra rutinane for å handtera spesialavfall

Abonnement
NETT NAV hoved RBG

Vanskeleg å få tak i arbeidskraft

Abonnement
SLIK KAN DET BLI: Formannskapet har gjeve Eikedalsparken AS løyve til å etablera badstuflåte i Eikedalsvatnet.

Statsforvaltaren er negativ til badstu i Eikedalen

Abonnement
FORSØPLING: Folk kastar boss frå seg både i naturen og andre stader som ikkje er eigna til det, slik som i denne behaldaren i Teigavika, som er meint til eingongsgrillar.

Hald Samnanger reint!

Abonnement
SKAL UTGREIAST: Det var stort fleirtal i kommunestyret for å vurdera om det går an å bruka dette bygget på Bjørkheim til brannstasjon. Også ei tomt på Lønnebakken skal greiast ut nærare.

Høg temperatur i brannstasjon-debatt

Abonnement
REINSKA KUM: Brannvesenet måtte rykka ut på nytt måndag etter opplysningar om kvikksølv i ein kum utanfor Nordbygda grendahus.

Rykte ut då farleg stoff vart spreidd

Abonnement
SKAL UTGREIAST: Det var stort fleirtal i kommunestyret for å vurdera om det går an å bruka dette bygget på Bjørkheim til brannstasjon. Også ei tomt på Lønnebakken skal greiast ut nærare.

Ikkje fleirtal for å halda fram på Tysse

Abonnement
VIL HA INNSPEL: Ordførar Karl Kollbotn og konsulent Aina Tjosås oppmodar alle samningar til å koma med forslag til framtidig utvikling av kommunen.

-Korleis skal me få til ny utvikling?

Abonnement
SKAL UTGREIAST: Det var stort fleirtal i kommunestyret for å vurdera om det går an å bruka dette bygget på Bjørkheim til brannstasjon. Også ei tomt på Lønnebakken skal greiast ut nærare.

Vil vurdera brannstasjon på Bjørkheim

Abonnement