STORT ANLEGG: Det var ønske frå Samnanger motorsportklubb om ei lokal øvingsbane som førte til idéen om eit trafikkopplærings- og motorsportsenter i øvre Rolvsvåg industriområde, slik Samningen skreiv i februar. Dersom anlegget vert realisert i tråd med denne skissa, vil det leggja beslag på både natur, beite- og jaktterreng.
STORT ANLEGG: Det var ønske frå Samnanger motorsportklubb om ei lokal øvingsbane som førte til idéen om eit trafikkopplærings- og motorsportsenter i øvre Rolvsvåg industriområde, slik Samningen skreiv i februar. Dersom anlegget vert realisert i tråd med denne skissa, vil det leggja beslag på både natur, beite- og jaktterreng. FOTO: Skisse Mats Andersen

Planlegg senter for motorsport og trafikkopplæring i Rolvsvåg