STRENGARE KRAV: Den nye akvakulturplanen, som eit samrøystes formannskap har slutta seg til, inneber
at Samnanger kommune får større råderett over sjøareal. Nye konsesjonar kan berre gå til oppdrett som ikkje forureinar.
STRENGARE KRAV: Den nye akvakulturplanen, som eit samrøystes formannskap har slutta seg til, inneber at Samnanger kommune får større råderett over sjøareal. Nye konsesjonar kan berre gå til oppdrett som ikkje forureinar.

Tilrår ny plan for oppdrett i fjorden