NÅR IKKJE MÅLGRUPPA: Tanken med søndagsopen gjenvinningsstasjon var å gje eit tilbod til hyttefolk i Samnanger og på Kvamskogen. Tilbodet har ikkje fungert heilt etter planen.
NÅR IKKJE MÅLGRUPPA: Tanken med søndagsopen gjenvinningsstasjon var å gje eit tilbod til hyttefolk i Samnanger og på Kvamskogen. Tilbodet har ikkje fungert heilt etter planen. FOTO: Hallvard Tysse

Søndagane har gjenvinningsstasjonen flest kundar – no fell tilbodet bort