Aktuelt

-Skadd svane på Tysse må vera med ungane sine

Abonnement

Selde hus med alvorleg mangel

Abonnement
TRENG MEIR VEDLIKEHALD: Sigmund (t.v) og Joel Dyrhovden håpar kommunen gjer noko med tilhøva på løpebana i Hagabotnane, slik at ho ikkje vert øydelagd.

Uroa for at løpebana vert øydelagt

Abonnement
TIL KAMP MOT PØBLANE: – Ungdomar som stel og har ein uakseptabel oppførsel, er ikkje velkomne hos oss, seier Kjersti Stikholmen, Håvard Tvedterås (t.v.) og Erlend Steinsland, som alle driv næring på Bjørkheim. No set dei i verk tiltak for å stoppa utviklinga.

–Slik vil me ikkje ha det på Bjørkheim

Abonnement
PROBLEMATISK: F.v. Synnøve Nygård Øien, Solveig Romarheim og Milhry Karin Instøy meiner den mellombelse parkeringsplassen for bubilar har ført til mange problem for dei som bur rett ved.

-Bubilparkeringa er til stor sjenanse

Abonnement
RUVANDE: 20 - 40 meter høge master på den 12 kilometer lange strekninga mellom Børdalen og Trengeried vil visa godt i terrenget.

Fryktar at Statnett pressar gjennom nye monstermaster

Abonnement
STORT AREAL: Sivilingeniør Kjell Roar Nordvik og ordførar Knut Harald Frøland er samde om at det trengst meir plass til å vidareutvikla Bjørkheim (i bakgrunnen) som sentrumsområde. Å fylla tunellmassar i Reistadvika, kan vera éin måte å skaffa meir land på, meiner dei.

- Bjørkheim kan utvidast sjøvegen

Abonnement
IKKJE GODT NOK: Torkjell Helle (t.v.) frå Brannmenn mot kreft og verneombod Ove Fossdal i Samnanger brannvesen er mellom dei mange brannkonstablane som risikerer livet sitt for å redda andre. Her står dei i den nye garderoben på brannstasjonen på Tysse. Tilhøva ved stasjonen er blitt betre, men langt frå gode nok.

Kvar fjerde brannkonstabel får kreft

Abonnement
FRIGJERINGSROCK: Eirik Sognnes kjem til Samnanger i lag med bandet sitt for å spela på årets Pride-markering.

Klare for ei fargerik feiring

Abonnement
LUKKE TIL: Styreleiar Njål Soleng får blomebukett frå ordførar Knut Harald Frøland og lukke til med prosjektet.

No har Tysse fått nærbutikk att

Abonnement
– VIL IKKJE GJE OSS: Me må klara å akseptera og respektera kvarandre her i Samnanger, konstaterer elevrådsleiar Dina Kvittingen. Under Pride-markeringa på Bjørkheim den 24. juni skal ho halda appell på vegner av Samnanger ungdomsråd. Her frå fjorårets markering.

– Respektlaust å fjerna Pride-flagget

Abonnement
VIL BU SENTRALT: – Eg trur at mange eldre kan tenkja seg å ha ein mindre bustad enn dei har i dag. Samstundes vil dei bu sentralt. Omsorgsbustader i haugen her ved parken på Bjørkheim, vil vera midt i blinken, meiner Høgre-leiar Arild Røen.

- Eldre må få bu i sentrum

Abonnement
STORT SETT SAMDE:
Sist torsdag stilte alle listetoppane til debatt på biblioteket. F.v.: Karl Kollbotn (Frp), Knut Harald Frøland (BL), Øyvind Strømmen (MDG), Thomas Hellevang (INP), Gunn Totland Moss (KrF), Øyvind Røen (Sp), Arild Røen (H) og Shirin Kvernes Khadoor  (Ap)

Frp: -Samnangerheimen skal vera for samningar

Abonnement
LANGT FRÅ GODT NOK: Brannmannskapa i Samnanger, her ved koordinator og utrykkingsleiar Jostein Steinsland-Hauge, er glade for at brannstasjonen på Tysse vert oppgradert, men hadde heller ønskt at spaden vart sett i jorda ein annan plass for ei permanent løysing.

- Må setja spaden i jorda snarast

Abonnement
STORE ENDRINGAR: Kraftkommunane får behalda langt meir av inntektene sine enn det som var førespegla i statsbudsjettet. Dét verkar positivt inn på økonomien til Samnanger.

Får behalda meir av kraftmillionane

Abonnement
ARBEIDER FOR Å FÅ EI LEVEDYKTIG LAKSESTAMME:
Dei har alle kvar sine roller i forvaltninga av Tyssevassdraget. Til saman utgjer dei fagrådet der ulike instansar skal samarbeida for å få liv att i elva. 
Frå venstre: Alv Arne Lyse (Norges jeger- og fiskerlag), Per Ove Hisdal (Samnanger jeger- og fiskerlag), Knut Wiik Vollset (Norce), Knut Harald Frøland (Samnanger kommune), Sissel Mykletun (Eviny, fremst), Thor-Olav Holmefjord (Samnanger jeger- og fiskerlag), Gry Walle (Statsforvaltaren 
i Vestland), 
Marius Kambestad (Norce, bak) og Kjetil Lønborg Jensen (Miljødirektoratet).
Randi Holme (NVE) og Karen Tvedt (Vest vannområde) var ikkje tilstades då biletet vart teke.

Felles innsats for å få laksen tilbake i elva

Abonnement
DET NÆRMAR SEG: Mellom Bjørkhaugen og Hagabotnane byggjer kommunen ein gangveg som skal letta tilkomsten til idrettsanlegget.

Snart kan den nye turvegen takast i bruk

Abonnement
BUBILPARKERING: Her i Vågabygda, på nordsida av Fv49, opnar kommunen no eit mellombels areal for bubilturisme.

Her skal bubilane få parkera gratis

Abonnement
MONSTERMASTER: 
Den nye kraftlinja skal starta frå transformatorstasjonen i Børdalen. Mastene er av den største typen Statnett nyttar, og vil verta mellom 20 og 40 meter høge

Monstermaster i viktig turområde

Abonnement
NETT falleferdig hus NY RBG

Falleferdig hus på Tysse er framleis til fare for omgjevnadene

Abonnement