Til lukke

“Til lukke”-helsingane i Samningen er gratis.

Her kan du senda inn meldingar om fødsel, fødselsdag, konfirmasjon, bryllaup og liknande.
Husk bilete og at du må ta med alder og fullt namn på den som har dag  Bruk skjemaet under. Her kan du også lasta opp foto.

Gratulasjonane kan lesast både på samningen.no og i papir- og e-avisa.
Ønskjer du ikkje å ha helsinga på nettsida til Samningen, kan du ta bort dette alternativet nedanfor.

Du kan også senda helsing og bilete på e-post til post@samningen.no (jpg-format)

OBS! Frist for innlevering er seinast tysdag kl. 12.