DYRT Å VERA HUSEIGAR: Stor kostnadsvekst gjer at kommunen varslar kraftig auke i avgiftene for vatn og avløp frå årsskiftet.
DYRT Å VERA HUSEIGAR: Stor kostnadsvekst gjer at kommunen varslar kraftig auke i avgiftene for vatn og avløp frå årsskiftet. FOTO: HT-drone.com

Avgiftshopp på inntil 45 prosent neste år