Næringsannonser

Prisar 2022:
Annonseside:
Kr. 8,30 pr. mm.
Tekstside: Kr. 12,00 pr. mm.
1. side: Kr. 15,20 pr. mm.
Fargetillegg: Kr. 350,-

I tillegg kjem 25 % mva.

Samningen gjev rabatt for fleire innrykk og fast annonsering.
For nærare informasjon og pristilbod kontakt:
* Ingrid Bjørke Nisamjan, tlf. 408 72 932/ e-post: ingrid@samningen.no
* Hallvard Tysse, tlf. 950 40 546/ e-post: hallvard@samningen.no

Bestilling og materiell

Send bestilling og materiell (pdf) til: annonser@samningen.no
Frist: Tysdag kl. 12.00.
Har du ikkje ferdig annonse, kan me ta oss av utforminga.

Format:

Skal du levera ferdig annonse i pdf-format, er det viktig at breidda er tilpassa Samningen sine spaltemål:

1 spalte: 37 mm
2 spalter: 78 mm
3 spalter: 122 mm
4 spalter: 163 mm
6 spalter: 247 mm

Annonsene kan vera inntil 360 mm høge.