Private småannonser

Inntil 3 linjer

4-6 linjer

Mva kjem i tillegg på alle annonseprisane.

Bestilling

Send annonseteksten til post@samningen.no eller ring oss på 56 58 77 05.

Husk å oppgje namnet og adressa di – og kva e-postadresse fakturaen skal til.
Dersom me må senda papirfaktura i posten, vert det lagt til eit gebyr på kr. 35,- (+ mva.)

Innleveringsfristen er tysdag kl. 12.00.