Plakatveggen

Plakatveggen i Samningen samlar me alle arrangement og tilskipingar.
Lokale lag og organisasjonar får 30% rabatt på ordinær annonsepris.

Send annonseteksten din til post@samningen.no

Husk å oppgje namnet og adressa di – og kva e-postadresse fakturaen skal til.
Dersom me må senda papirfaktura i posten, vert det lagt til eit gebyr på kr. 35,- (+ mva.)

Innleveringsfristen er tysdag kl. 12.00.