EIT KOSTNADSSPØRSMÅL: Det kan verta prisen som avgjer om Samnanger kommune skal byggja ny brannstasjon nær fylkesveg 48, eller om noverande brannstasjon (biletet) skal rustast opp slik at HMS-krava vert oppfylte.
EIT KOSTNADSSPØRSMÅL: Det kan verta prisen som avgjer om Samnanger kommune skal byggja ny brannstasjon nær fylkesveg 48, eller om noverande brannstasjon (biletet) skal rustast opp slik at HMS-krava vert oppfylte. FOTO: Arkiv

Brannstasjonen kan bli verande på Indre Tysse