PENGANE RENN UT: Å få offentleg vatn fram til bustaden din, kan kosta deg dyrt, dersom rådmannen sitt forslag vert vedteke.
PENGANE RENN UT: Å få offentleg vatn fram til bustaden din, kan kosta deg dyrt, dersom rådmannen sitt forslag vert vedteke. FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Huseigarar kan få pålegg om å betala nær ein halv million kroner for vatn og kloakk