VERT IKKJE STOPPA: Alt tyder på at Aker BP sitt arbeid i Samnanger kan gå som planlagt, sjølv om tingretten meiner at godkjenninga departementet gav i fjor, er ugyldig. Biletet er frå Børdalen.
VERT IKKJE STOPPA: Alt tyder på at Aker BP sitt arbeid i Samnanger kan gå som planlagt, sjølv om tingretten meiner at godkjenninga departementet gav i fjor, er ugyldig. Biletet er frå Børdalen. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Utbygginga er basert på eit ugyldig vedtak