SKAL VURDERAST: Iherdige forsøk på å fjerna rehabilitering av brannstasjonen på Tysse som alternativ til å byggja heilt ny, førte ikkje fram i kommunestyret. Eit stort fleirtal ville ha gamlestasjonen med vidare i prosessen.
SKAL VURDERAST: Iherdige forsøk på å fjerna rehabilitering av brannstasjonen på Tysse som alternativ til å byggja heilt ny, førte ikkje fram i kommunestyret. Eit stort fleirtal ville ha gamlestasjonen med vidare i prosessen. FOTO: Arkiv

Tysse er med vidare