VENTAR EIT GODT ÅR: Rådmann Ove Sæbø (fremst) og økonomisjef Karl Viken legg fram eit budsjettforslag for 2024 med solid overskot. – Me meiner det er viktig å flytta pengar frå drift til investering og utvikling. Det prøver me å koma i gang med i det nye året, forklarar dei.
VENTAR EIT GODT ÅR: Rådmann Ove Sæbø (fremst) og økonomisjef Karl Viken legg fram eit budsjettforslag for 2024 med solid overskot. – Me meiner det er viktig å flytta pengar frå drift til investering og utvikling. Det prøver me å koma i gang med i det nye året, forklarar dei. FOTO: Hallvard Tysse

Kommunen får solid vekst i frie inntekter