KJEM SVÆRT GODT UT: Bemanninga innan pleie og omsorg er «på eit høgt nivå», skriv    rådmannen i notatet til politikarane. Sektoren omfattar Samnangerheimen (biletet), Skottabakken og heimetenesta.
KJEM SVÆRT GODT UT: Bemanninga innan pleie og omsorg er «på eit høgt nivå», skriv rådmannen i notatet til politikarane. Sektoren omfattar Samnangerheimen (biletet), Skottabakken og heimetenesta. FOTO: Marianne A. Reistad

-Oppvekst og omsorg har ikkje for låg bemanning