UROA: – Held kommunen fram med å bruka like mykje pengar i drifta som i dag, kan det få alvorlege konsekvensar når kraftinntektene går ned, trur økonomisjef Karl Viken. Han meiner omstilling må til for å skapa ein sunnare økonomi i åra framover.
UROA: – Held kommunen fram med å bruka like mykje pengar i drifta som i dag, kan det få alvorlege konsekvensar når kraftinntektene går ned, trur økonomisjef Karl Viken. Han meiner omstilling må til for å skapa ein sunnare økonomi i åra framover. FOTO: Hallvard Tysse

-Samnanger kommune er for dyr i drift