NETT hoved kyrkja på haga sommar RBG
FOTO: Marianne A. Reistad

Stor utskifting på kyrkjekontoret