På SYNFARING: Frå august 2024 kan Vassloppa barnehage, som held til i tidlegare Nordbygda skule, verta den einaste kommunalt drivne barnehagen i Samnanger. Dette vert konsekvensen dersom rådmannen sitt forslag om samanslåing av Dråpeslottet og Vassloppa vert vedteke. Tysdag var sentrale delar av kommune-
administrasjonen på synfaring for å skaffa seg oversikt over barnehagebygget og uteområdet. Frå venstre: Hilde-Lill Våge (kommunalsjef samfunnsutvikling), Aud Lygre Solvang (barnehagestyrar/einingsleiar), Siv Sæterdal (rådgjevar oppvekst), Irene Ullensvang (kommunalsjef oppvekst) og Edle Margrethe Nøss (kommuneoverlege).
På SYNFARING: Frå august 2024 kan Vassloppa barnehage, som held til i tidlegare Nordbygda skule, verta den einaste kommunalt drivne barnehagen i Samnanger. Dette vert konsekvensen dersom rådmannen sitt forslag om samanslåing av Dråpeslottet og Vassloppa vert vedteke. Tysdag var sentrale delar av kommune- administrasjonen på synfaring for å skaffa seg oversikt over barnehagebygget og uteområdet. Frå venstre: Hilde-Lill Våge (kommunalsjef samfunnsutvikling), Aud Lygre Solvang (barnehagestyrar/einingsleiar), Siv Sæterdal (rådgjevar oppvekst), Irene Ullensvang (kommunalsjef oppvekst) og Edle Margrethe Nøss (kommuneoverlege). FOTO: Hallvard Tysse

Vil slå saman barnehagane frå neste haust