HÅP FOR TUNELL-
PROSJEKTET? Vegomlegginga i Eikedalen og tunellen derifrå til Steinsdalen er eitt av tiltaka Statens vegvesen peikar på at det er mogeleg å realisera gjennom ei stegvis utbygging av ny europaveg.
HÅP FOR TUNELL- PROSJEKTET? Vegomlegginga i Eikedalen og tunellen derifrå til Steinsdalen er eitt av tiltaka Statens vegvesen peikar på at det er mogeleg å realisera gjennom ei stegvis utbygging av ny europaveg. FOTO: Inge Aasgaard, dronefoto

Vegvesenet vil ha E134 gjennom Samnanger