Ymse

NØGDE: “Dette smakte fortreffeleg” og “me kosar oss” er nokre av kommentarane når desse pasientane får smaka på raspeballane som kokken har laga til dei denne dagen. For at bebuarane skal få ro til å eta, er dørene låste inn til Samnangerheimen under middagsmåltida, og pleiarane sit samen med dei under måltida.

Serverer sunn og sanseleg mat frå eige kjøken

Abonnement
STARTA I HAUST: Aker BP er i full gang med utbygginga i Børdalen. No skal dei informera samningane om prosjektet. (Biletet vart teke i starten av desember)

No skal Aker BP endeleg orientera om storprosjektet sitt i Samnanger

ENGASJERT: Kjetil Kvidahl brenn for at fleire skal få fagopplæring, og synest det å jobba for  “Menn i helse” er ein utruleg spennande og gjevande jobb på mange nivå. Her informerer han på rettleiarsamlinga for 2023-kullet i Vestland.

-Har du lyst til å verta ein alle vil ha?

Abonnement
children group  at swimming pool

Vil laga oversikt over fritidsaktivitetar

Abonnement
GOD STEMNING: Det var mange som ville bruka dansefoten denne kvelden, og latter og smil var å sjå over alt.

Skottabakken inviterte til fest

Abonnement
NETT hoved korps for orgel RBG

Erstattar orgel med korps

Abonnement
HÅP OM PERMANENT BETRING: Legebemanninga ved helsetunet på Haga er sårbar. Kommunen vurderer difor å oppretta ei ekstra pasientliste – for ein femte fastlege.

To av fire legar går ut i permisjon

Abonnement

Eigedomssal

Abonnement
IS, INGA HINDRING: Før damene kunne bada denne vinterdagen, måtte dei hakka hol i isen. Her er Ragnfrid Aadland Olsnes på veg uti.

Iskald glede på Bjørkheim

Abonnement
LANGS FJELLRYGGEN: Frå den nye transformatorstasjonen som er under bygging i Børdalen skal kraftlinja gå opp på Totlandsfjellet og følgja ryggen til ho møter Fana-linja. Materielltransporten skal skje med helikopter, men no har NVE også gjeve løyve til motorisert ferdsel i terrenget.

Får etablera køyrespor på Totlandsfjellet

Abonnement

Eigedomssal

Abonnement
KREATIVE: Årets vinnarar av Lionsklubben sin teiknekonkurranse i lag med Kjell Reistad og Eva Hellevang. F.v. Joel Vogel, Olivia Tvedterås og Liva Skår Foss.

Fargerike fredsdraumar

Abonnement
STORT KORPS: Musikklaget hadde hanka inn mange tidlegare medlemmar til jubileumskonserten på laurdag. Nokre av dei spelar aktivt i korps andre stadar i landet, men stilte opp for å feira jubilanten.

Feira 125 år

Abonnement
ME VANN! Det vart både latter, glade hyl og nokre gledestårer då Samnanger vann Championsprisen.

Samnanger vann First Lego League Sunnhordland

Abonnement
VENDER TOMMELEN NED: Medlemmene i formannskapet meiner at det nyskapande aktivitetsanlegget på Bjørkheim vert for stort og for dyrt. No føreslår dei å ta prosjektet ut av økonomiplanen.

Legg fleirbrukshallen på is

Abonnement
OVERLEVER EITT ÅR TIL: Dråpeslottet barnehage vert ikkje lagt ned frå neste haust, slik rådmannen har føreslege. No skal det nye utvalet for oppvekst, helse og omsorg vurdera framtidig skule- og barnehagestruktur.

Ikkje samanslåing av barnehagane i 2024

Abonnement

Eigedomssal

Abonnement

Større behov for sosialhjelp

Abonnement
GLADE: Tysse skyttarlag er veldig glad for gåva dei har fått til oppgradering av utstyret i Hagabotnane. Det manglar framleis mange pengar, men tilskotet er ein god start synest styret. F.v: Magne Nordvik, Magni Petersen, Alf Høysæter, Per Eikestad og Per-Arvid Hansen. Kunderådgjevar Harald Boge og banksjef Helene Terkelsen (t.h.) frå Sparebanken Vest i Arna hadde med seg 100.000 kroner til skyttarlaget.

Pengestøtte til skyttarlaget

Abonnement
POPULÆRT: Til vanleg er det mellom 20 og 25 born som deltek på barnegym. Her er noko for ein kvar smak.

Populært tilbod til dei minste

Abonnement