Ymse

STORT OG DJUPT: Dette holet på Tysselandsvegen er eitt av fleire rundt omkring i kommunen som må fyllast i for at folk ikkje skal køyra nedi og skada bilen.

Kommunen manglar asfalt

Abonnement
legevakt framme RBG

Samningane får primær-legevakt i Eikelandsosen

Abonnement
FARTSHUMPAR?: Ingrid Haukanes Røen og Øyvind Strømmen er mellom dei som reagerer på råkøyringa i Steinslandsvegen. No skal kommunen vurdera om det bør gjennomførast tiltak som kan dempa farten.

Krev tiltak mot råkøyringa

Abonnement
MED DEMENS I FAMILIEN: Mange opplever å vera pårørande til personar med demens. Inger Gro Lien på Steintveit kjempar for at støtteapparatet rundt skal verta betre. Her står ho på altanen i barndomsheimen med utsikt over Nordvikavatnet.

-Krevjande å vera pårørande

Abonnement
OPNAR SNART: Den nye butikken på Bjørkheim er i ferd med å ta form. Monthian Walairat (t.v.) og Monica Hofsø Steinsland håpar tilbodet vil verta teke godt imot både av fastbuande og dei som berre er innom kommunen.

Opnar ny butikk på Bjørkheim

Abonnement
NY LEIING: I neste månad overtek Karl Kollbotn (t.h.) frå FrP ordførarklubba i Samnanger. Arild Røen (H) vert varaordførar.

Samnanger får Frp-ordførar

Abonnement

Eigedomssal i Samnanger i august

Abonnement

Får straum frå låveveggen

Abonnement
HØGTIDELEG: Bak bordet sit «valfunksjonærane» Linnea Jørgensen Koldal (t.v.) og Bella Olsnes Frøland, klare til å ta imot Sara Olivia Nordnes si stemme. Carl Fossdal Tveit passar på at alt går rett for seg. Alle er elevar på 9. trinn.

Dei unge gjekk for Høgre

Abonnement

Her er det nye kommunestyret

Abonnement

Høgre og Næringspartiet avgjer kven som vert ordførar

Abonnement
VALSTYRET I ARBEID: Oppteljinga av røystene frå kommunevalet denne gongen viste store endringar frå resultatet i 2019.

Veljarane bytte ut halve kommunestyret

Abonnement

Nye namn i soknerådet

Abonnement
VALSTYRET I ARBEID: Oppteljinga av røystene frå kommunevalet denne gongen viste store endringar frå resultatet i 2019.

Brakval for FrP og INP

Abonnement

Desse eigedomane skifta eigar i juli

Abonnement
GAMLAHUSET: Catrin Langeland (t.v.) og Nora Haugen Skulstad leiger ut dette sjarmerande huset i Vågen på Bjørkheim via Airbnb.

Stadig fleire tilbyr overnatting til turistar

Abonnement
EIT PROSJEKT FOR HEILE KOMMUNEN: Prosjektleiar Tone Tysseland Holmefjord er godt nøgd med den nye gangvegen.

Snarvegen til idrettsanlegget er ferdig

Abonnement
NO ER DET GJORT: Finn Ove Frøynes var blant samningane som førehandsrøysta på kommunehuset denne veka. Her i lag med valansvarleg i kommunen, Marianne Soleng.

Startskotet for valet har gått

Abonnement

Per Espen Edvardsen er ny leiar i næringsforumet

Abonnement
NYTT FAMILIEMEDLEM: Even med den vesle hårballen Snøfnugg - og sjølvsagt iført favoritt-trøya til Arsenal.

Ein ambisiøs kar frå Haga

Abonnement