LANGS FJELLRYGGEN: Frå den nye transformatorstasjonen som er under bygging i Børdalen skal kraftlinja gå opp på Totlandsfjellet og følgja ryggen til ho møter Fana-linja. Materielltransporten skal skje med helikopter, men no har NVE også gjeve løyve til motorisert ferdsel i terrenget.
LANGS FJELLRYGGEN: Frå den nye transformatorstasjonen som er under bygging i Børdalen skal kraftlinja gå opp på Totlandsfjellet og følgja ryggen til ho møter Fana-linja. Materielltransporten skal skje med helikopter, men no har NVE også gjeve løyve til motorisert ferdsel i terrenget. FOTO: Hallvard Tysse

Får etablera køyrespor på Totlandsfjellet