Ymse

15. OKTOBER: Slik såg det ut i Kvitingsvatnet på fredag. Vasstanden var framleis sju meter under normalen.  I tilførslemagasina Svartavatnet og Øvre og Nedre Dukavatnet var fyllingsgraden langt unna det som er vanleg i oktober.

Usikkert om kraftmagasina vert fulle før vinteren

Abonnement
Til nett, Apotek RGB

Apotek står øvst på ønskelista

Abonnement
RART: – Eg synest det er litt merkeleg at me har fått ei oppblomstring no når me så og seia er ferdige med vaksineringa, seier kommuneoverlege Harald Ramm Salbu.

Åtte smittetilfelle på to veker

VENTAR AUKA TRAFIKK: Frå  i kveld, 18. oktober, vert Fv 49 gjennom Samnanger omkøyringsveg for E16 mellom kl. 21 og 06. Raunekleivtunellen er ein av stadene det vil vera trafikkdirigering.

No stengjer tunellane på E16 om natta – sender trafikken gjennom Samnanger

Abonnement
TEK DET SOM EI UTFORDRING: Håvard Tvedterås er klar for fire år som leiar i forliksrådet.

Håvard prøver å løysa tvistar i forliksrådet

Abonnement
RASKT SKIFTE: Kristian og Jonny gjer spelebordet om til biljardbord. Det vert eit jamt spel, der far vinn knipent.

Speleglede i Høgspent`n

Abonnement

Gutar 16 toppar tabellen

Abonnement

Stor auke i kraftinntektene

Abonnement

Salmediktaren Eyvind Skeie kjem til Samnanger

Abonnement
HENG UTANFOR INNGANGSDØRA: Hjartestartaren på bensinstasjonen er tydeleg skilta og lett tilgjengeleg døgnet rundt.

No har Samnanger endeleg fått utandørs hjartestartarar

Abonnement
UTEKONTOR: Fabrikksjef Ørjan Storum hos Faginnredning AS må ofte ut på parkeringsplassen for å unngå telefontrøbbel.

Elendig mobildekning skapar store vanskar for Faginnredning AS

Abonnement
Til nett, framsida Haustbilete, okt 2021, foto- Inge Aasgard RGB

Første snøfall i fjellet

Til nett, koronavirus RGB

Tre nye tilfelle av covid-19

DYRARE: Innsamlinga av matavfall er med på å føra til kraftig hopp i renovasjonsgebyret frå komande årsskifte.

BIR set opp prisen med 15 prosent

Abonnement
SKADE:Hola er om lag like store som ein markør

Hol i løpedekket i Hagabotnane

Abonnement
Til nett, Aadland, Bjørkheim, okt. 2019 RGB

15 eigedomar fekk nye eigarar i september

Abonnement
OPEN HELSESTASJON: Jordmor Janita Nesse (t.v.) skal bruka noko av stillinga si på helsestasjon for ungdom. Her i lag med leiande helsesjukepleiar Kari Anne Tolås Boge.

Helsestasjon for unge er tilbake

LESETRENING: Skulen har mellom anna satsa på bibliotekprosjektet «Rett bok til rett elev til rett tid».

Fleire elevar strevar med å lesa godt

– God gammaldags høgtlesing i heimen må ikkje undervurderast, meiner sektorleiar Bodil Helliesen Øpstebø

Abonnement
FOKUS PÅ TILLIT OG SAMARBEID: Politikarar, administrasjon og tillitsvalde hadde nytt dialogmøte torsdag.

– Tillit mellom ordførar og rådmann er avgjerande for samarbeidet

Abonnement
MOTIVERTE DAMER: Dei tilsette i gardsbarnehagen på Ådland drog i gang oppvarming til musikk. Deltakarane heiv seg ut i med liv og lyst.

Mange ville springa for ei god sak

Abonnement