Ymse

Tid for å velja vidaregåande utdanning

Abonnement
SNART OPNINGSKLARE: I lokala til venstre for den blå inngangsdøra flyttar Asia Bjørkheim inn. Dagleg leiar Erlend Steinsland satsar på at butikken vil opna same dag som det nye Vinmonopolet, som vert å finna på høgre side av døra.

Nytt liv i gata på Bjørkheim

Abonnement
HEIAGJENG. Dette biletet er frå «Guttas Campus» i oktober 2022. Gutane støttar og bakkar kvarandre opp i jobben med å verta meir motiverte og kjenna på meistring.

No kjem «Guttas Campus» i Sætervika på TV

Abonnement
STORT FRAMMØTE. Informasjonsmøtet på biblioteket måndag om Yggdrasil – kraft frå land, samla mange engasjerte samningar. Ikkje så reint få av dei meinte at Aker BP og entreprenørane har vore altfor dårlege på å ha dialog med dei som vert direkte ramma av utbygginga.

Aker BP vart møtt med sterk kritikk

Abonnement
SAU I FOKUS: På torsdag er det desse dyra som er hovdpersonane i ein av filmane på Bygdekinoen.

Dyr av mange slag på Bygdekinoen

Abonnement
INSPIRERANDE: Musikkjournalisten Bård Ose besøkte Samnanger med foredrag om Beatles og Stones sist veke.
Lesarane skriv:

Bård Ose trekte fullt hus

Abonnement

Ei utdanning for skaparglede, dei gode smakane og ei spennande karriere

Abonnement
EIT FYRVERKERI: Blant dei som verkeleg imponerte under fjorårets UKM var Sarah Rivania Garcez-Muggerud.

Snart tid for lokal kunst og kultur

Abonnement
NETTMOBBING: Å dela bilete av andre saman med nedsetjande kommentarar, kan gå hardt ut over den som vert ramma. Også i Samnanger finst det anonyme mobbegrupper som operer på nettet.

-Er det lov å dela bilete utan å be om samtykke?

Abonnement
TRAVELT: Jostein Loe har sete mange timar i brøytetraktoren i det siste. No gler han seg til våren.

Ein heftig vinter for dei som skal gjera vegane køyrbare

Abonnement
NETT trafikk RBG

Ber om utbetring av Fv 49

Abonnement
EFFEKTIVE: Brannmannskapa var raskt på plass og fekk sugd opp vatnet. Her er dei nesten ferdige i musikkrommet i kjellaren.

Stengde skulen etter lekkasje

Abonnement
SA NEI: Eit stort fleirtal i kommunestyret ville ikkje be rådmannen vurdera å bruka ungdomskulen til barnehage, slik KrF og Sp ønskte.

Barnehageforslag  fekk ikkje støtte i kommunestyret

Abonnement
UTSET ORIENTERINGA. Aker BP lovar å koma tilbake med ny dato for informasjonsmøtet om storutbygginga i Samnanger. Arbeidet vert førebels ikkje stoppa som følgje av dommen frå Oslo tingrett torsdag.

Aker BP utset informasjonsmøte

Abonnement
EIT OPE HUS: Biblioteksjef Merethe Gauden tek godt imot alle små og store som kjem innom for å låna noko, få informasjon eller hjelp - eller berre slå av ein prat.

Slik var bibliotekåret

Abonnement
KORLEIS SKAL DET SJÅ UT? Lange planprosessar og mange ulike innspel til korleis arealet på  Bjørkheim skal utnyttast i framtida, skapar frustrasjon blant grunneigarar og næringsdrivande.

Håpar på betre samarbeid om utviklinga på Bjørkheim

Abonnement
NØGDE: “Dette smakte fortreffeleg” og “me kosar oss” er nokre av kommentarane når desse pasientane får smaka på raspeballane som kokken har laga til dei denne dagen. For at bebuarane skal få ro til å eta, er dørene låste inn til Samnangerheimen under middagsmåltida, og pleiarane sit samen med dei under måltida.

Serverer sunn og sanseleg mat frå eige kjøken

Abonnement
STARTA I HAUST: Aker BP er i full gang med utbygginga i Børdalen. No skal dei informera samningane om prosjektet. (Biletet vart teke i starten av desember)

No skal Aker BP endeleg orientera om storprosjektet sitt i Samnanger

Godt nytt år?

Abonnement
ENGASJERT: Kjetil Kvidahl brenn for at fleire skal få fagopplæring, og synest det å jobba for  “Menn i helse” er ein utruleg spennande og gjevande jobb på mange nivå. Her informerer han på rettleiarsamlinga for 2023-kullet i Vestland.

-Har du lyst til å verta ein alle vil ha?

Abonnement