Ymse

LEKKER DAME LANGS VEGEN: Trond Sandvik, som representerte ungdomsskulen sitt stafettlag, gjekk hundre prosent inn for oppgåva. I tillegg til å ha på seg eit fascinerande kostyme, sprang han faktisk to etappar i stafetten. Her har han veksla med seg sjølv ved kyrkja på Ådland og er på veg tilbake til Bjørkheim  - midt i den einaste regnskura løpet baud på.

Sprang frå kyrkje til kyrkje

Abonnement
Prosesjonen går frå Haga. Fremst i flaggborga: Geir Jarle Skutlaberg. 2.rekkje: f.v: Isak Aldal og Emil Frøland
3. rekkje f.v: Nicolai Bogevik Reistad og Wiliam Hisdal Haga.

Glimt frå 17. mai-feiringa

HELDT MINNETALE. Allereie klokka ni på nasjonaldagen var ordførar Karl Kollbotn med og heidra dei som fall ved Fossen bratte under krigen.

– Fred er ikkje sjølvsagt

SEL GODT: Ølomsetnaden i Samnanger er høg i høve til folketalet.

Selde 87 liter øl pr innbyggjar

Abonnement
BEHOV FOR VEDLIKEHALD: Eit stykke utover Prestavegen på Ådland står dette skiltet som skal informera om Neset og «Likleitet».

Kulturminneskilta vert erstatta, men ikkje no

Abonnement

Eigedomssal i mars

Abonnement
HEIAGJENG. Dette biletet er frå «Guttas Campus» i oktober 2022. Gutane støttar og bakkar kvarandre opp i jobben med å verta meir motiverte og kjenna på meistring.

No kjem «Guttas Campus» i Sætervika på TV

Abonnement
STORT FRAMMØTE. Informasjonsmøtet på biblioteket måndag om Yggdrasil – kraft frå land, samla mange engasjerte samningar. Ikkje så reint få av dei meinte at Aker BP og entreprenørane har vore altfor dårlege på å ha dialog med dei som vert direkte ramma av utbygginga.

Aker BP vart møtt med sterk kritikk

Abonnement
SAU I FOKUS: På torsdag er det desse dyra som er hovdpersonane i ein av filmane på Bygdekinoen.

Dyr av mange slag på Bygdekinoen

Abonnement
INSPIRERANDE: Musikkjournalisten Bård Ose besøkte Samnanger med foredrag om Beatles og Stones sist veke.
Lesarane skriv:

Bård Ose trekte fullt hus

Abonnement

Ei utdanning for skaparglede, dei gode smakane og ei spennande karriere

Abonnement
EIT FYRVERKERI: Blant dei som verkeleg imponerte under fjorårets UKM var Sarah Rivania Garcez-Muggerud.

Snart tid for lokal kunst og kultur

Abonnement
NETTMOBBING: Å dela bilete av andre saman med nedsetjande kommentarar, kan gå hardt ut over den som vert ramma. Også i Samnanger finst det anonyme mobbegrupper som operer på nettet.

-Er det lov å dela bilete utan å be om samtykke?

Abonnement
TRAVELT: Jostein Loe har sete mange timar i brøytetraktoren i det siste. No gler han seg til våren.

Ein heftig vinter for dei som skal gjera vegane køyrbare

Abonnement
NETT trafikk RBG

Ber om utbetring av Fv 49

Abonnement
EFFEKTIVE: Brannmannskapa var raskt på plass og fekk sugd opp vatnet. Her er dei nesten ferdige i musikkrommet i kjellaren.

Stengde skulen etter lekkasje

Abonnement
SA NEI: Eit stort fleirtal i kommunestyret ville ikkje be rådmannen vurdera å bruka ungdomskulen til barnehage, slik KrF og Sp ønskte.

Barnehageforslag  fekk ikkje støtte i kommunestyret

Abonnement
UTSET ORIENTERINGA. Aker BP lovar å koma tilbake med ny dato for informasjonsmøtet om storutbygginga i Samnanger. Arbeidet vert førebels ikkje stoppa som følgje av dommen frå Oslo tingrett torsdag.

Aker BP utset informasjonsmøte

Abonnement
EIT OPE HUS: Biblioteksjef Merethe Gauden tek godt imot alle små og store som kjem innom for å låna noko, få informasjon eller hjelp - eller berre slå av ein prat.

Slik var bibliotekåret

Abonnement
KORLEIS SKAL DET SJÅ UT? Lange planprosessar og mange ulike innspel til korleis arealet på  Bjørkheim skal utnyttast i framtida, skapar frustrasjon blant grunneigarar og næringsdrivande.

Håpar på betre samarbeid om utviklinga på Bjørkheim

Abonnement