HÅP OM PERMANENT BETRING: Legebemanninga ved helsetunet på Haga er sårbar. Kommunen vurderer difor å oppretta ei ekstra pasientliste – for ein femte fastlege.
HÅP OM PERMANENT BETRING: Legebemanninga ved helsetunet på Haga er sårbar. Kommunen vurderer difor å oppretta ei ekstra pasientliste – for ein femte fastlege. FOTO: Arkiv

To av fire legar går ut i permisjon