FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Større behov for sosialhjelp