STORT KORPS: Musikklaget hadde hanka inn mange tidlegare medlemmar til jubileumskonserten på laurdag. Nokre av dei spelar aktivt i korps andre stadar i landet, men stilte opp for å feira jubilanten.
STORT KORPS: Musikklaget hadde hanka inn mange tidlegare medlemmar til jubileumskonserten på laurdag. Nokre av dei spelar aktivt i korps andre stadar i landet, men stilte opp for å feira jubilanten. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Sprek 125-åring