OVERLEVER EITT ÅR TIL: Dråpeslottet barnehage vert ikkje lagt ned frå neste haust, slik rådmannen har føreslege. No skal det nye utvalet for oppvekst, helse og omsorg vurdera framtidig skule- og barnehagestruktur.
OVERLEVER EITT ÅR TIL: Dråpeslottet barnehage vert ikkje lagt ned frå neste haust, slik rådmannen har føreslege. No skal det nye utvalet for oppvekst, helse og omsorg vurdera framtidig skule- og barnehagestruktur. FOTO: Arkiv

Ikkje samanslåing av barnehagane i 2024