15. OKTOBER: Slik såg det ut i Kvitingsvatnet på fredag. Vasstanden var framleis sju meter under normalen.  I tilførslemagasina Svartavatnet og Øvre og Nedre Dukavatnet var fyllingsgraden langt unna det som er vanleg i oktober.

Usikkert om kraftmagasina vert fulle før vinteren

Abonnement
Til nett, Apotek RGB

Apotek står øvst på ønskelista

Abonnement
RART: – Eg synest det er litt merkeleg at me har fått ei oppblomstring no når me så og seia er ferdige med vaksineringa, seier kommuneoverlege Harald Ramm Salbu.

Åtte smittetilfelle på to veker

VENTAR AUKA TRAFIKK: Frå  i kveld, 18. oktober, vert Fv 49 gjennom Samnanger omkøyringsveg for E16 mellom kl. 21 og 06. Raunekleivtunellen er ein av stadene det vil vera trafikkdirigering.

No stengjer tunellane på E16 om natta – sender trafikken gjennom Samnanger

Abonnement
TEK DET SOM EI UTFORDRING: Håvard Tvedterås er klar for fire år som leiar i forliksrådet.

Håvard prøver å løysa tvistar i forliksrådet

Abonnement
RASKT SKIFTE: Kristian og Jonny gjer spelebordet om til biljardbord. Det vert eit jamt spel, der far vinn knipent.

Speleglede i Høgspent`n

Abonnement

Gutar 16 toppar tabellen

Abonnement

Stor auke i kraftinntektene

Abonnement

Salmediktaren Eyvind Skeie kjem til Samnanger

Abonnement

Vil ha gang- og sykkelvegar langs Fv 49

Abonnement
HENG UTANFOR INNGANGSDØRA: Hjartestartaren på bensinstasjonen er tydeleg skilta og lett tilgjengeleg døgnet rundt.

No har Samnanger endeleg fått utandørs hjartestartarar

Abonnement
UTEKONTOR: Fabrikksjef Ørjan Storum hos Faginnredning AS må ofte ut på parkeringsplassen for å unngå telefontrøbbel.

Elendig mobildekning skapar store vanskar for Faginnredning AS

Abonnement
Til nett, framsida Haustbilete, okt 2021, foto- Inge Aasgard RGB

Første snøfall i fjellet

Til nett, koronavirus RGB

Tre nye tilfelle av covid-19

DYRARE: Innsamlinga av matavfall er med på å føra til kraftig hopp i renovasjonsgebyret frå komande årsskifte.

BIR set opp prisen med 15 prosent

Abonnement
SKADE:Hola er om lag like store som ein markør

Hol i løpedekket i Hagabotnane

Abonnement
Til nett, Aadland, Bjørkheim, okt. 2019 RGB

15 eigedomar fekk nye eigarar i september

Abonnement
OPEN HELSESTASJON: Jordmor Janita Nesse (t.v.) skal bruka noko av stillinga si på helsestasjon for ungdom. Her i lag med leiande helsesjukepleiar Kari Anne Tolås Boge.

Helsestasjon for unge er tilbake

LESETRENING: Skulen har mellom anna satsa på bibliotekprosjektet «Rett bok til rett elev til rett tid».

Fleire elevar strevar med å lesa godt

– God gammaldags høgtlesing i heimen må ikkje undervurderast, meiner sektorleiar Bodil Helliesen Øpstebø

Abonnement
FOKUS PÅ TILLIT OG SAMARBEID: Politikarar, administrasjon og tillitsvalde hadde nytt dialogmøte torsdag.

– Tillit mellom ordførar og rådmann er avgjerande for samarbeidet

Abonnement
MOTIVERTE DAMER: Dei tilsette i gardsbarnehagen på Ådland drog i gang oppvarming til musikk. Deltakarane heiv seg ut i med liv og lyst.

Mange ville springa for ei god sak

Abonnement
Til nett, Hagabakkane 2 RGB

Ingen leverte anbod på ny veg til Hagabotnane

Abonnement
EIN AV FJORTEN: Ordførar Knut Harald Frøland er mellom kandidatane til rådmannsstillinga.

No vil han bli rådmann

Abonnement
FAMILIEMANN: Med til tider tøffe dagar på jobb er det fint å ha noko trygt og godt å koma heim til, meiner brannmannen Eivind Nævdal.

-Eg får så mykje tilbake av å hjelpa andre

Abonnement
EIT LANDEMERKE I EIKEDALEN: Brakeløa ligg med langsida til fylkesvegen og er eit attraktivt fotoobjekt med flotte tørrmurar både i grunnmur og kjørebru.

Arbeider for å ta vare på viktig kulturminne

Abonnement
TEK OVER RORET: Jan Erik Boge skal fungera som rådmann i Samnanger fram til ny fast toppleiar er på plass.

Jan Erik Boge overtek som mellombels leiar av administrasjonen

Abonnement
ULOVLEG TILSETT: Vedtaket om å konstituera Øystein Granheim (biletet) frå Agenda Kaupang som rådmann i Samnanger er ugyldig, slår statsforvaltaren i Vestland fast.
Statsforvaltaren i Vestland:

Vedtaket om å leiga rådmann er ulovleg

Abonnement

God Samnanger-innsats i Stoltzekleiven Opp

Abonnement

Dømt for høg fart i Eikedalen

Abonnement
HOVUDROLLENE: Pål Sverre Hagen og Kristoffer Joner spelar kameratane som jobbar på eit handelsskip då krigen bryt ut. Begge skal delta under opptaka på Solbjørg i november.

Scener til storfilmen «Krigsseileren» skal spelast inn i Samnanger

Abonnement
STOR FRAMGANG: Samnanger har klatra 271 plassar på «Åpenhetsbarometeret» sidan 2018. Avdelingsleiar Marianne Soleng på servicesenteret fortel at kommunen har hatt stort fokus på innsyn.

Samnanger har vorte ein meir open kommune

Abonnement
Til nett, vaksinering RGB

Vaksineringa går mot slutten

Abonnement
TØRRFISK OG TURISTAR: Drengene «Ole» og «Johannes» på Bryggen. Utlånt foto

Spennande og lærerik teatersommar for Jonas (11)

Abonnement
FLOTT TILTAK. Johannes Røen var blant dei eldre som gledde seg over middag på Bjørkheim kro og motell på tysdag. Til høgre sit kona Svanhild, og ved sida av henne Herdis Røen.

Sosialt og kjekt å dela eit måltid med andre

Abonnement
NY TRANSFORMATORSTASJON: Slik tenkjer utbyggjarane at den nye traforstasjonen ved Høysetevegen i Børdalen kan koma til å sjå ut. Skisse: Multiconsult

Kraft til Nordsjøen vil gje Samnanger 4,8 millionar i årleg eigedomsskatt

Abonnement
STORT LAG: Samnanger har heile 22 spelarar på G16 denne sesongen.

Målrik heimekamp for G16

Vann 5-3 over Austrheim

Abonnement

Biletseriar

ENGASJERTE: Under dialogmøtet 16. september prøvde både poltikarane og representantane for dei tilsette å få fram kvar skoen trykkjer. Her er Jarle Tverlid, Oddrun Lemme Sandvin og Hilde Aarvik i ivrig samtale med Ap-politikar Shirin Kvernes Khadoor.

«Tilhøvet mellom politikarar og administrasjon er veldig polarisert»

Abonnement
Til nett, Oddgeir Bruaset, NYTT

Kjent TV-profil til Samnanger

Abonnement
Til nett, Kvitingsvatnet nedtappa, overløp sept 2021 RGB

Lite nedbør har ført til at overløpet i Kvitingsvatnet no ligg langt oppe på land

Abonnement
Til nett, oppteljing

Kraftig tilbakegang for Høgre og MDG

Kvar femte stemme gjekk til Senterpartiet

Abonnement
Til nett, Gjerde i Ådlandslia RGB

Dette gjerdet skal hindra ulovleg bossdumping

Abonnement
Til nett, Safapipa restaurert, sept 2021 RGB

Får under halvparten av det dei søkte om

Abonnement

Sondre og Inger Gro med topplasseringar i fjellmaraton

Abonnement

Hærverk på barneskulen

Abonnement