Tingretten har sett av tre veker til barnevernssaka

Abonnement
NETT framme RBG

Lærerikt og kjekt å vera speidar

Abonnement

Tok ikkje stilling til alternativ halltomt

Abonnement

Elevane får tak over hovudet

Abonnement
NETT kommunetysret framme RBG

Politikarane gjekk for Haukaneset som alternativ halltomt

Abonnement
NETT framme skottabakken RBG

Fekk 280.000 kroner til båt

Abonnement
NETT butikk framme RBG

Vil skapa liv att på Tysse

Abonnement
Fossen Bratte, turistar RGB

Fylkesutvalet vil ha nasjonal turistveg til Fossen bratte

NETT bøker på hylla RBG

Norske barnebokklassikarar på ukrainsk

Abonnement
NETT framme RBG

Ny prosjektleiar i kommunen

Abonnement
NETT auge RBG

Set farge på skulekvardagen

Abonnement
UTSIKTSPUNKT: Slik ser konsulentselskapet HRP AS for seg at utsiktsrampane ovanfor Fossen bratte kan byggjast. No får Samnanger truleg drahjelp frå Vestland fylkeskommune i arbeidet med å gjera staden til ein turistattraksjon.

Fossen bratte kan verta turistveg-attraksjon

Abonnement
NETT tønjum framme RBG

Slutt for stolheisen i Eikedalen skisenter

NETT framme RBG

Bygdebutikken søkjer om større lån

Abonnement

Klar for festbankett med Kongen

Abonnement

No vert det sirkus i bygda

Abonnement
NETT framme karalaget RBG

 «The gentlemen´s club»

Abonnement
NETT framme RBG

Hjelper deg å finna fram i den digitale jungelen

Abonnement
NETT sjølvmord framme RBG

Åtvarar mot å skapa kjønnsforvirring i skulen

Abonnement
NETT framme RBG

Gjev ny frist til bygdebutikken på Tysse

Abonnement
SKULEVEG: Opprusting av Gjerdsvegen er eitt av tiltaka som skal gjennomførast. Her skal kommunen mellom anna leggja ny asfalt og etablera gangsone.

Planlegg vegutbetring til ti millionar kroner

Abonnement
MÅLRETTA: Inga Vikne Sandvik var blant spelarane som skåra for Samnanger. Bak t.v. dagens dommar Frank Georg J. Davidsen.

J17 spelte bra, men tapte

Abonnement
VERT BRUKT: Fleire av romma i det eldste bygget på Samnangerheimen har i år vore nytta til sjukeheimspasientar. Kommunalsjef for helse og omsorg, Edith Oma, meiner at det er mykje som må avklarast før avdelinga kan omdisponerast til omsorgsbustader.

«Omsorg+» i det blå

Abonnement
NETT framme anton m bil RBG

Antons Kulturhistoriske fyller 15 år

Abonnement

Meiner at kraftkommunar må dela på inntektene

Abonnement

Åtte har søkt på stillinga som kulturleiar

Abonnement
NETT framme campingbil RBG

God turistsommar

Abonnement
VED BARNESKULEN: Det kan framleis verta aktuelt å plassera fleirbrukshallen i dette omrdået.

Fleirbrukshallen kan hamna ved barneskulen

Abonnement

Pensjonistlaget skuffa over tildeling

Abonnement

Desse eigedomane fekk nye eigarar i juli

Abonnement
VIL HA STEIN FRÅ E16: – I staden for å dumpa tunellmassane i fjorden, bør noko av dei brukast på strekninga Trengereid - Ådland, slik Statens vegvesen og Bane Nor føreslo i 2019. Dette må til for å få ein tryggare omkøyringsveg gjennom Samnanger, meiner ordførar Knut Harald Frøland.

- Staten må bla opp for tryggare veg

Abonnement
NETT publikum RBG

Folgerø trekte fullt hus

Abonnement
NETT kaka RBG

Hipp, hipp hurra for biblioteket!

Abonnement
ERSTATTA GRUSBANA: Leiar i fotballgruppa, Svein Tore Drevsjø (biletet), jobbar for å få på plass ei ny kunstgrasbane med undervarme der grusbana er i dag. Han møter motstand frå Svein Verner Røseth, som meiner at det vil gå hardt ut over friidretten. No vil kommunen ha oppklaring.

Kommunen vil ha møte om bruken av grusbana

Abonnement
REDUSERT BEMANNING: Ved helsetunet på Haga må dei som er att jobba ekstra for å hjelpa flest mogleg pasientar.

Gav permisjon for å hindra at legen slutta

Abonnement
NETT sprekk i bygdavegen RBG

Hol i vegen?

Abonnement
LETTAR TILKOMSTEN I FJELLET: Bommen på vegen til Svartavatnet skal vera open frå 20. september til 25. mai, opplyser ordførar Knut Harald Frøland. Men vegen vert ikkje brøytt om vinteren.

Skal opna bommen i Kvitingen

Abonnement
NETT framme RBG

Stor interesse for gratis sommarkurs

Abonnement

Biletseriar

NETT framme RBG

Måtte forlata eit godt og normalt liv i Ukraina

Abonnement
HØG FART: Rundt 5.600 køyretøy passerer gjennom Hisdalen kvar dag. Fartsgrensa er 80 km/t, men den rette strekninga gjer at mange trykkjer ekstra hardt på gasspedalen. For innbyggjarane fører både fart og støy med seg store ulemper.

– Det er frustrerande at ingenting vert gjort

NETT framme RBG

Trur kunstgras vert slutten for friidretten

Til nett, prideflagget

Låste dørene etter trussel

Abonnement
LEGEVAKT TO PLASSAR: Samnanger kan koma til å ha legevakt både på Moberg i Os (biletet) og i Fusa.

Samnanger kan få legevakt på begge sider av fjorden

Abonnement
NETT framme RBG

Kjekt på friluftsskule i Teigavika

Abonnement
FEKK SMAKA PÅ GULLET: Torjus Frøland (t.v.) og Alexander Nygard Skar med medaljar og diger gullpokal etter sigeren i Norway Cup.

Til topps i Norway Cup

Abonnement