NETT framme Hordablæst 2024 RBG

Spelte seg til førsteplass

Abonnement
NETT framme RBG

Lagarbeid på timeplanen

Abonnement
NETT framme RBG

-Kjekt og gjevande å køyra buss

Abonnement
NETT samfunnsplanen framme RBG

-Korleis skal me få til ny utvikling?

Abonnement
NETT kjell haug-garasjen framme NY RBG

Vil vurdera brannstasjon på Bjørkheim

Abonnement
NETT politibil framme RBG

Storfangst i 60-sona

Abonnement
NETT framme RBG

Aker BP reiser gigantbygg på fire veker

Abonnement
NETT pass framme RBG

Få ledige timar på passkontora

Abonnement
NY REKORD: Håvard Tvedterås og resten av staben hos Kiwi Bjørkheim kunne feira omsetnadsrekord i påskeveka. Mellom anna kjøpte kundane enorme mengder appelsiner.

Selde over eitt tonn med påskeappelsiner

Abonnement
NETT hus framme RBG

Eigedomssal i mars

Abonnement
NETT framme bjørn helge RBG

-Musikken held hovudet i gang

Abonnement
NETT svein høysæter framme RBG

-Ein skule for livet

Abonnement
Girl with a flute

Rekordmange vil læra å spela eit instrument

Abonnement
NETT framme RBG

Medan andre permitterer går Faginnredning så det susar

Abonnement
NETT framme erlend RBG

Frå butikksjef til altmogelegmann

Abonnement
NETT framme Ulskebjørnen RBG

Dei samlar fjelltoppar

Abonnement
POSITIV TIL UTBYGGING: Eit nyskapande prosjekt, som motorsportsenteret i Rolvsvåg, der ein får ei samling av ulike aktivitetar med felles infrastruktur, vil og minska unødvendige naturinngrep, meiner Gunn Totland Moss.
Debatt:

Ja til vern av natur, og etablering av bustad- og næringsområde i Samnanger

Abonnement
NETT 8 Påskepynt RBG

Fargerik påske

Abonnement
NETT framme RBG

Stemningsfullt då Eilert vart heidra

Abonnement
NETT fotball framme RBG

Bronseplass til jenter 13

Abonnement
NETT framme SM førehand RBG

Klart for spennande SM-helg

Abonnement
NETT brannstasjon sommar 2 RBG

Ber om at Tysse ikkje vert valt

Abonnement
NETT framme Utsikt over Samnangerfjorden RBG
Debatt:

Arealnøytralitet – fordi vi ikke kan fortsette en utvikling som går på bekostning av naturen

Abonnement
Debatt:

Statnett må inviterast til folkemøte

Abonnement
NETT påskekrim RBG

Påskelektyren er i boks

Abonnement
LEIARBYTE: Tor Vilhelm Tysseland (framme t.v.) gjev leiarklubba vidare til Morten Aadland Fossmark. Dei andre på biletet er f.v. Håkon Langeland (kasserar motorsport), Per Arne Aadland (leiar orientering), Oskar Røen (sekretær i friidrettsgruppa), Peder Johan Totland (medhjelpar friidrettsgruppa), Vigleik Tysseland (leiar langrenn), Olav Bjørn Lygre (avtroppande kasserar), Helene Mjelde Foss (avtroppande sekretær), Svein Tore Drevsjø (leiar fotball) og Lena Tveit (avtroppande leiar alpint).

Morten er ny leiar i idrettslaget

Abonnement
NETT framme salmeverk RBG

Yrke: Komponist

Til nett, 2 Kundar Vinmonopolet opning Bjørkheim mars 24

Publikum strøymde til dei nye butikkane

NETT framme håvard RBG

Nærmar seg hundre millionar i omsetnad

Abonnement
NETT framme RBG

Vil skapa ny aktivitet på Tysse

Abonnement
sad crying woman in despair
Debatt:

Vald i nære relasjonar – eit alvorleg samfunnsproblem

Abonnement
NETT framme sunniva RBG

Kan ein leva av musikk?

Abonnement
NETT framme gunn RBG

Ei aktiv og engasjert dame

Abonnement
NETT politibil framme RBG

Få lovbrot i Samnanger

Abonnement

Bildeserie

NETT kommunelogo RBG

Kommunen gjekk ni millionar i pluss

Abonnement
NETT Terje Sperrevik 1 RBG

Bekymra for politiberedskapen

Abonnement
– UTSLITT: Den gamle «first responder»-bilen til Samnanger brannvesen stod ubrukt halvparten av tida dei hadde den. I starten av 2025 håpar dei på å ha ein heilt ny bil på plass.

No skal denne bilen gjera teneste i Ukraina

Abonnement
SKAL VURDERAST: Iherdige forsøk på å fjerna rehabilitering av brannstasjonen på Tysse som alternativ til å byggja heilt ny, førte ikkje fram i kommunestyret. Eit stort fleirtal ville ha gamlestasjonen med vidare i prosessen.

Tysse er med vidare

Abonnement
NETT vann og kloakk RBG

Politikarane krev rimelegare tilkopling til vatn og avløp

Abonnement
SET FOKUS PÅ DET GRØNE: Fleirtalet i kommunestyret gjekk inn for MDG sitt framlegg om å leggja premiss om arealnøytralitet inn i arbeidet med kommuneplanen.

Vil ha fokus på arealnøytralitet

Abonnement
POSITIV TIL UTBYGGING: Eit nyskapande prosjekt, som motorsportsenteret i Rolvsvåg, der ein får ei samling av ulike aktivitetar med felles infrastruktur, vil og minska unødvendige naturinngrep, meiner Gunn Totland Moss.

Planlegg senter for motorsport og trafikkopplæring i Rolvsvåg

Abonnement