VIL HJELPA: Heile kommunestyret stilte seg  bak vedtaket om å ta i mot dobbelt så mange flyktningar som det dei gjekk inn for i februar.

Sa ja til å ta imot 15 ekstra flyktningar

Abonnement
NETT helsesjukepleiar framme RBG

Betre helsetilbod til dei unge

Abonnement
NETT framme RBG

- Kommunen si nettside er dårleg reklame

Abonnement
Til nett, Karl Kollbotn RGB

Samnanger får Frp-ordførar

Abonnement
PowerPoint Presentation

Må ut med nesten ein halv million kroner for å få sett opp to leikeapparat

Abonnement
NETT folgerø framme RBG

Folgerø trekte fullt hus igjen

Abonnement
Sounds of nature. Music notes made of pink strawflowers and wild grass, on concrete background.

Etterlyser barnesongar frå Samnanger til digital songbok

Abonnement
NETT hus framme RBG

Eigedomssal i Samnanger i august

Abonnement
NETT breiband RBG

Stadig større delar av Samnanger får breiband

Abonnement
NETT framme RBG

Får straum frå låveveggen

Abonnement
NETT framme Valurne RBG

Dei unge gjekk for Høgre

Abonnement

Her er det nye kommunestyret

Abonnement

Høgre og Næringspartiet avgjer kven som vert ordførar

Abonnement
NETT framme valstyret RBG

Veljarane bytte ut halve kommunestyret

Abonnement
NETT framme kyrkja på haga sommar RBG

Nye namn i soknerådet

Abonnement
VALVAKE: FrP sin ordførarkandidat Karl Kollbotn kunne feira den store framgangen saman med partivener i Nordbygda Grendahus.

Brakval for FrP og INP

Abonnement
NETT kart erikajorda RBG

Stor interesse for å byggja bustader på Erikajorda

Abonnement
IKKJE SKRÅSIKRE: Senterpartiet sine representantar i Samnanger vil vita meir om bemanningsnivået innan einingane for oppvekst og omsorg før dei konkluderer.
Debatt:

Statistikk og gjennomsnittstal fortel ikkje alt

NETT framme RBG

Haustjazz på Gjengevoll

happy child kids group have fun and play at kindergarden indoor preschool education concept with  teacher
Debatt:

– Kva slags tilbod vil me gje dei minste?

NETT kyrkja på ådland framme RBG

Tid for å velja nytt sokneråd

«For å ta på en ledertrøye for grønn omstilling kreves det politisk vilje», skriv Camilla Stavnes Hisdal i dette innlegget.
Debatt:

Kan Samnanger bli ledende i grønn omstilling? Klart vi kan!

PÅ VIPPEN: Høgre-leiar Arild Røen har ei nøkkelrolle når det gjeld å avgjera kven som vert ordførar i neste periode. I går, onsdag, var han i samtalar med Ap, MDG og INP. I kveld er det resten av partia som står for tur.

– Trur mange ønskjer ei endring

NETT SFO framme RBG
Debatt:

SFO har for dårleg tilbod

NETT helsetunet sommar framme RBG

Håpar å ha ny fysioterapeut på plass i neste månad

Abonnement
NETT framme RBG

Ber kommunen ta over ansvaret for vegen til vinterparken

Abonnement
NETT magnus framme RBG

– Du kjem langt med å tenkja positivt

Abonnement
NETT framme RBG

Sykla femten kilometer med fleire brot i kroppen

Abonnement
NETT Leirdueskyting framme RBG

Bjarte Linga skaut seg til nordisk gull

Abonnement
NETT øyvind røen framme NY RBG

– Hallen har vorte for dyr

Abonnement
NETT samnangerheimen framme RBG

Må arbeida for å få ned sjukefråveret

Abonnement
Flower pot with various flowers and plants on a step.

Stel blomar frå hagelaget sine krukker

Abonnement
Factory smoke at night with long exposure effect
Debatt:

På tide å ta grep mot lysureininga

NETT framme båtførar RBG

Mange unge ville ta båtlappen

Abonnement

Bildeserie

BØR ERSTATTAST: Innsendaren meiner at ungdomsskulen på Tysse er moden for utskifting.
Debatt:

Bygg ny skule før hall

Desse eigedomane skifta eigar i juli

Abonnement

-Skadd svane på Tysse må vera med ungane sine

Abonnement
Til nett, Gunn Totland Moss RGB-kopi

– Me vil ikkje slå beina  under forsamlingshusa 

Abonnement
Til nett, framsida

Stadig fleire tilbyr overnatting til turistar

Abonnement
NETT framme RBG

Snarvegen til idrettsanlegget er ferdig

Abonnement
UTFORDRANDE: Mange av dei som var med på samlinga, hadde aldri spelt bingo før, og synest det var litt vanskeleg i starten, men etterkvart som dei kom inn i det, vart det både spanande og lærerikt.

Lærer språk ved å spela bingo

Abonnement
IKKJE HER: «Dropp Bjørkheim-alternativet for fleirbrukshall. La Bjørkheim vera det serviceområdet det har vore tiltenkt til no», skriv innsendaren. Skissa viser delar av bygningsmassen som 3RW arkitekter meiner eit nyskapande aktivitetsanlegg ved Grunnavågen bør innehalda.
Debatt:

Fleirbrukshall eller?

Abonnement