TRIM BLANT BOKHYLLENE: «Sterk og stødig» pleier vanlegvis å gå føre seg i det store møterommet i biblioteket. Sist veke vart det eit anna arrangement der, så trimmarane måtte utfalda seg mellom krimbøkene i staden.

Sterkare og stødigare seniorar

Abonnement
ETTERLYST:  Mange undrar seg over at kommunale vegar ikkje vart brøytte i helga som var.

Snøfall skapte vanskar på vegane

Abonnement
NETT framme erlend

Erlend gjev seg som butikkeigar

Abonnement
FLYKTNINGESTRAUMEN HELD FRAM: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) ber kommunane førebu seg på at det kjem mange flyktningar også i
2024.

Staten ber Samnanger ta imot 45 nye flyktningar neste år

Abonnement
NETT formannskapet RBG

Legg politiske møte til dagtid

Abonnement
NETT framme RBG

Ein ny start for familien

Abonnement
NETT framme RBG

Søndagane har gjenvinningsstasjonen flest kundar – no fell tilbodet bort

Abonnement
Eksempel skilting (2000 x 2000 px)

Skal gjera det lettare å finna fram i Totræna

PARTILEIAREN PÅ BESØK: Torsdag var Sylvi Listhaug innom kommunehuset med blomar til den nye ordføraren.

Imponert over lokallaget

Abonnement
NETT framme RBG

Hærverk for store pengesummar

Abonnement
Debatt:

Rådyrt vatn og kloakk

Abonnement
NETT framme RBG

Fargerike fredsdraumar

Abonnement
STORT KORPS: Musikklaget hadde hanka inn mange tidlegare medlemmar til jubileumskonserten på laurdag. Nokre av dei spelar aktivt i korps andre stadar i landet, men stilte opp for å feira jubilanten.

Feira 125 år

Abonnement
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samnanger vann First Lego League Sunnhordland

Abonnement
VENDER TOMMELEN NED: Medlemmene i formannskapet meiner at det nyskapande aktivitetsanlegget på Bjørkheim vert for stort og for dyrt. No føreslår dei å ta prosjektet ut av økonomiplanen.

Legg fleirbrukshallen på is

Abonnement
NETT framme RBG

Samnanger folkebibliotek nominert til Årets bibliotek 2023

Abonnement
DYRT Å VERA HUSEIGAR: Stor kostnadsvekst gjer at kommunen varslar kraftig auke i avgiftene for vatn og avløp frå årsskiftet.

Avgiftshopp på inntil 45 prosent neste år

Abonnement
NETT dråpeslottet framme RBG

Ikkje samanslåing av barnehagane i 2024

Abonnement
NETT hus framme RBG

Eigedomssal

Abonnement

Større behov for sosialhjelp

Abonnement
TRENING I HAUSTSOL: Flokken som samlast for å trimma på Bjørkheim onsdagsføremiddagane, veks stadig. Sist veke sette dei rekord.

Rekordmange på utetreninga

Abonnement
KJEKK TRIM: Med VR-briller kan ein spela alt frå tennis til golf heime i si eiga stove.

Spel for kropp og sjel

Abonnement
VENTAR EIT GODT ÅR: Rådmann Ove Sæbø (fremst) og økonomisjef Karl Viken legg fram eit budsjettforslag for 2024 med solid overskot. – Me meiner det er viktig å flytta pengar frå drift til investering og utvikling. Det prøver me å koma i gang med i det nye året, forklarar dei.

Kommunen får solid vekst i frie inntekter

Abonnement
På SYNFARING: Frå august 2024 kan Vassloppa barnehage, som held til i tidlegare Nordbygda skule, verta den einaste kommunalt drivne barnehagen i Samnanger. Dette vert konsekvensen dersom rådmannen sitt forslag om samanslåing av Dråpeslottet og Vassloppa vert vedteke. Tysdag var sentrale delar av kommune-
administrasjonen på synfaring for å skaffa seg oversikt over barnehagebygget og uteområdet. Frå venstre: Hilde-Lill Våge (kommunalsjef samfunnsutvikling), Aud Lygre Solvang (barnehagestyrar/einingsleiar), Siv Sæterdal (rådgjevar oppvekst), Irene Ullensvang (kommunalsjef oppvekst) og Edle Margrethe Nøss (kommuneoverlege).

Vil slå saman barnehagane frå neste haust

Abonnement
GLADE: Tysse skyttarlag er veldig glad for gåva dei har fått til oppgradering av utstyret i Hagabotnane. Det manglar framleis mange pengar, men tilskotet er ein god start synest styret. F.v: Magne Nordvik, Magni Petersen, Alf Høysæter, Per Eikestad og Per-Arvid Hansen. Kunderådgjevar Harald Boge og banksjef Helene Terkelsen (t.h.) frå Sparebanken Vest i Arna hadde med seg 100.000 kroner til skyttarlaget.

Pengestøtte til skyttarlaget

Abonnement
POPULÆRT: Til vanleg er det mellom 20 og 25 born som deltek på barnegym. Her er noko for ein kvar smak.

Populært tilbod til dei minste

Abonnement
LIVLEG GJENG: Her er nokre av dei spreke borna som tek dansekurs. Bak f.v: Sofie Nordbø Skarsbø, Tilde Steinsland, Andrine Ask Uglehus, Lisa Tveit Nævdal, Emilie Langeland Skogheim, Marta Oldervoll, Viktoria Bruvik, Alina Skår Foss og Trude Tveit Sjursen. Framme f.v: Oline Matland Østerås, Nora Elen Lægland Haugen, Ella Konstanse Hope og Tirill-Sofie Arnesen Rosvoll. Instruktør Ivan Limanski viser ein av dei avanserte teknikkane i breakdance, freeze.

Lærer bort breakdance til samnangerborna

Abonnement
JUBILEUMSKORPSET: Her er dei fleste av dei som skal spela på jubileumskonserten, både tidlegare medlemmar og faste, samla på ei av øvingane i haust. Framme frå venstre: Sunniva Solemdal, Frøya Østvik Petersen, Rikke Steinsland, Anne Gro Aadland, Hege Skulstad Espe, Geir Haugen, Renate Trengereid og Thomas Sandvik. 2. rekkje frå venstre: Britt Haukanes, Mette Haugen, Sigourney C. Trengereid, Eline Steinsland, Thea H. Haugen, Beate Helle, Unni Aadland, Erlend Steinsland, Svein Haugen og Johan Sandvik. 3. rekkje frå venstre: Gro Stikholmen, Liv Røsseland, Jasmine Nilsen, Gunn Østvik Petersen, Bjørn Helge Ulland, Ove Grønlien, Odd Inge Reistad, Terese Helland og Johnny Sandvik. 4. rekkje frå venstre: Helge Reistad, Joar Lemme, Tal Getz, Kristian Sandvik, Tor Østvik Petersen, Jonn Eivind Holdhus, Nils Svein Røsseland, Per-Lorentz Milotzky og Håkon Mjelstad.

125 år med musikklag i bygda

Abonnement
HALLOWEEN-FEST: Her i Nordborg arrangerte ungdomsrådet fredag kveld fest for elevar i ungdomsskulealder og  1. klasse på vidaregåande. Det gjekk ikkje heilt som planlagt.

Rusa ungdomar skapte amper stemning

Abonnement
GLADE: Med desse pengane skal det bli mykje kjekke aktivitetar for samningane i det nye året som kjem. F.v: Sigrid Brattabø Handegard, Karina Liøen Frøland og Rikke Gjerde Reistad.

Full pott til Samning i syssel

Abonnement

Knask eller knep

Abonnement
HEIDRA: Ordførar Knut Harald Frøland overrekte medalje, blomar og diplom til til Jon Magne Bogevik.

Har vore folkevald i 24 år

Abonnement
STOR, MJUK OG TRYGG: Mange nytta sjansen til å få ein lang og god klem av favorittbamsen Bjørnis då han var i Vassloppa barnehage. Irene Bratteng Fossheim frå Bergen brannvesen prata med små og store.

Populær bjørn på Samnanger-besøk

Abonnement

Bildeserie

GLADE I DYR: Heile familien vert inkludert i gardsstellet, og vesle Filip og Isak blir gjerne med mamma Caroline og pappa Jarle Sveinung for å visa fram dei fine kyrne dei har på garden.

Ønskjer å satsa meir på lokalprodusert mat

Abonnement
FARTSHUMPAR?: Ingrid Haukanes Røen og Øyvind Strømmen er mellom dei som reagerer på råkøyringa i Steinslandsvegen. No skal kommunen vurdera om det bør gjennomførast tiltak som kan dempa farten.

Her kan det koma fartsdempande tiltak

Abonnement
SKIFTET: Her er Karl Kollbotn (t.v.) nettopp valt til ny ordførar i Samnanger. Knut Harald Frøland gratulerer og gjer seg klar til å overlevera blomar og ordførarkjede.

Karl Kollbotn (FrP) har overteke

Abonnement
TRER AV: I dag utfører Knut Harald Frøland sine siste plikter som ordførar i Samnanger. Klokka 16 er det konstituerande møte i det nye kommunestyret. Då leverer han ansvaret over til etterfølgjaren, som etter alt å døma vert Karl Kollbotn frå FrP.

-Eg har prøvd å vera ein tydeleg ordførar

Abonnement
TAKK FRÅ IDRETTSLAGET: Leiar i Samnanger idrettslag, Tor Vilhelm Tysseland, var blant dei som heidra Vigleik for den enorme innsatsen han har lagt ned for samnangeridretten.

Vigleik er årets eldsjel

Abonnement
REKORD: Styreleiar Harald Solheim i Solheim Autoservice AS kan konstatera at drivstoffprisane har hatt sterk innverknad på omsetnaden.

Auka drivstoffsalet med tolv millionar kroner

Abonnement
FRÅ GRÅTT TIL GRØNT: Magdele Eikedal med rive, 1945.

Nytt blikk på gamle bilete

Abonnement