Bussen, som hadde med seg skuleelevar, hamna utfor vegen. Fleire glasruter vart knuste i møte med fjellveggen.

Buss køyrde av vegen ved Øpstebø

ÅRSAKA: Dette treet førte til straumstans i det meste av Samnanger måndag føremiddag.

Over 1400 var utan straum

Abonnement
TOM SJAKT: Seks slike søkesjakter vart laga i Holmane for å avdekka mogeleg forhistorisk aktivitet. (Bilete frå rapporten om dei kulturhistoriske registreringane).

Fann ingen verneverdiar i utbyggingsområdet

Abonnement

Utlånstoppen 2022

Abonnement
NETT næringsutvikler framme RBG

-Målet er å skapa nye arbeidsplassar

Abonnement
SNART BETRE: Kommunen er i gang med å utbetra vegen til Hagbotnane. Vegen vert heilt stengt alle kvardagar ut mai.

Har starta utbetring i Hagabakkane

Abonnement
PÅ RETT VEG: Rådmann Ove Sæbø sende tysdag ettermiddag skriftleg orientering til kommunestyret om arbeidet i barnevernet og kritikken frå barnevernsleiaren.

Reknar med å ha full bemanning i barnevernet i løpet av våren

Abonnement
Samnangerrennet 2022.

Klare for KM i langrenn

Abonnement
Desse 8.klassingane synest det er dumt at bassenget er stengt no når dei akkurat har starta med symjing.  F.v: Lucas Risnes Skår, Andreas Tveit Nævdal, Sofie Flaktveit Holmsen, Karita Gjerde og Dorthea Helland Gaupholm.

Misser symjeundervisninga

Abonnement

Ein akvakulturplan for framtida

Abonnement

Fekk ein kvart million i støtte

Abonnement
NETT framme RBG

Gjenbruk i barnehagen

Abonnement
NETT framme RBG

Fire utrykkingar til brann i fjor

Abonnement
INVESTERING: Også dei som ikkje har råd til eige utstyr, skal ha moglegheit til å sy, meiner damene i husflidslaget. Noko av det første dei har kjøpt inn er ei symaskin.

Nytt tilbod til alle som likar å skapa noko med hendene

Abonnement
STORT AREAL: Eviny sitt tidlegare administrasjonsbygg på Frøland har ei grunnflate på rundt 1.800 kvadratmeter. Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Hilde-Lill Våge, og einingsleiar for teknisk drift, John-Einar Mjelstad, konstaterer at bygget treng noko utbetring etter 30 års bruk.

Har flytta frå kommunehuset

Abonnement
MANGE DØYDDE: Kyrkja på Ådland var ofte i bruk til gravferder i fjor.

Unormalt mange dødsfall

Abonnement
MÅ FINANSIERA NY TUNELL: Vestland fylkeskommune ønskjer å byggja tunell mellom Steinsdalen og Eikedalen for å få trafikken bort frå det rasfarlege Tokagjelet. Men delar av prosjektet må finansierast med bompengar. Eit aktuelt alternativ er å plassera ein bomstasjon på Fv 49 ved enden av Eikedalsvatnet.

-Eit kontroversielt forslag, meiner ordføraren

Abonnement
VARSLA: Det var barnevernsleiar Carolina Mercadal som sjølv sende varsel om tilhøva i barnevernet i haust.

Barnevernssjefen sende sjølv varsel

Abonnement
NETT hus framme RBG

Eigedomssal i desember

Abonnement
NETT framme RBG

Skisprell for små og store

Abonnement
NETT framme RBG

Med fokus på folkehelse

Abonnement
NETT Flyktningar framme RBG

Ber samningane hjelpa med å skaffa bustader

Abonnement
Cars parking in a row

Parkeringsutfordringar ved kyrkja

Abonnement
ØNSKJER Å UTVIDA: Tombregruppa vil utvida anlegget på Nygård og etablera eit nytt lenger ute i fjorden. Statsforvaltaren er skeptisk og meiner oksygentilhøva i sjøen er for dårlege.

Statsforvaltaren kritisk til ny akvakulturplan

Abonnement
NETT framme RBG

Ein verdsvan mann frå Rolvsvåg

Abonnement
REKRUTTERINGSPROSJEKT: Langrennsgruppa ønskjer å få opp aktiviteten for skisporten og inviterer til Skisprell denne helga.

Ønskjer fleire i skiløypene

Abonnement

Mistar meir kraftinntekter

Abonnement
NETT carport Ny framme RBG

Betrar tilhøva for heimetenestene

Abonnement
NETT isbading framme RBG

Is inga hindring

Abonnement
NETT framme RBG

Bibliotek tidleg og seint

Abonnement
fitness, sport, exercising, training and people concept - young man doing leg pull ups on horizontal bar and flexing abdominal muscles outdoors in winter

Planlegg aktivitetspark på Bjørkheim

Abonnement
KAN MÅTTA GJE FRÅ SEG INNTEKTER: Samnanger kommune kan tapa fleire millionar kroner i lokale inntekter frå kraftsektoren, dersom forslaget frå inntektssystemutvalet vert vedteke.

Kommunestyret reagerer sterkt på ny inntektsutjamning

Abonnement
NETT framme tønner RBG

Fryktar at varelageret tek skade etter at han måtte slå av straumen

Abonnement
NETT framme RBG

No var det damene sin tur

Abonnement

Bildeserie

NETT framme

Jul i eit framandt land

Abonnement
NETT eikedalen framme RBG

Skisenteret opnar

Abonnement
NETT framme RBG

Dugnadsinnsats av ei anna verd

«Det er vel den gamle»

Abonnement

Julegåver frå Annekset

Abonnement
HAR SØKT: Formannskapet sa nei til å selja rimeleg konsesjonskraft til Eikedalen skisenter, men no opnar kommunestyret for at det kan koma ei lokal straumstøtteordning for næringslivet i Samnanger.

Håp om straumstøtte likevel

Abonnement
NETT framme 7 trinn RBG

Koseleg juleavslutning på barneskulen

Abonnement
NETT bygdebutikken framme RBG

Har fått mange nye aksjonærar

Abonnement