NETT framme rett RBG

Med miljø på dagsordenen

Abonnement
FINE FORHOLD: Alt ligg til rette for gode vinerferiedagar med ski på beina i Eikedalen skisenter.

Snø i lange baner

Abonnement
NETT framme RBG

No har Samnanger vorte demensvenleg kommune

Abonnement
NETT vann fra springen framme RBG

Det kan verta dyrt å få kommunalt vatn

Abonnement
NETT formannskapet framme RBG

Sa ja til fleire flyktningar

Abonnement
close up of hands with books writing to notebooks

Tid for å velja vidaregåande utdanning

Abonnement
NETT framme RBG

Nytt liv i gata på Bjørkheim

Abonnement
NETT brannstasjonen framme RBG

Brannstasjonen kan bli verande på Indre Tysse

Abonnement
STRENGARE KRAV: Den nye akvakulturplanen, som eit samrøystes formannskap har slutta seg til, inneber
at Samnanger kommune får større råderett over sjøareal. Nye konsesjonar kan berre gå til oppdrett som ikkje forureinar.

Tilrår ny plan for oppdrett i fjorden

Abonnement
NETT kommunehuset sommar (møkkete) framme RBG

Næringsforumet får kontor på kommunehuset

Abonnement

Musikk som medisin

Abonnement
HEIAGJENG. Dette biletet er frå «Guttas Campus» i oktober 2022. Gutane støttar og bakkar kvarandre opp i jobben med å verta meir motiverte og kjenna på meistring.

No kjem «Guttas Campus» i Sætervika på TV

Abonnement
STORT FRAMMØTE. Informasjonsmøtet på biblioteket måndag om Yggdrasil – kraft frå land, samla mange engasjerte samningar. Ikkje så reint få av dei meinte at Aker BP og entreprenørane har vore altfor dårlege på å ha dialog med dei som vert direkte ramma av utbygginga.

Aker BP vart møtt med sterk kritikk

Abonnement
MILLIARDPROSJEKT: Å byggja ny høgspentlinje frå Børdalen i Samnanger til Kollsnes i Øygarden har eit førebels kostnadsestimat på mellom 2,1 og 2,8 milliardar kroner.

Statnett vil byggja  monstermaster  i urørt natur

Abonnement
SAU I FOKUS: På torsdag er det desse dyra som er hovdpersonane i ein av filmane på Bygdekinoen.

Dyr av mange slag på Bygdekinoen

Abonnement
NETT publikum framme RBG
Lesarane skriv:

Bård Ose trekte fullt hus

Abonnement
I GANG: Utvalet for oppvekst, helse og omsorg hadde møte tysdag, og diskuterte mellom anna korleis dei skal arbeida med barnehage- og skulestrukturen framover. F.v. Thorbjørn Storås (Ap), Monica Tjønna (INP), Solveig Lara Gautadottir (MDG), Odd Arne Haga (Frp), Håvard Tvedterås (FrP), Knut Harald Frøland (Bl/utvalsleiar), Malin Foss-Reistad (H), Gunn Østvik Petersen (Ap) og Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl).

-Me bør sjå på meir enn barnehagestrukturen

Abonnement
children group  at swimming pool

No kan privatpersonar få støtte til fritidsaktivitetar

Abonnement
upset boy leaning against a wall

Kraftig auke i mobbinga på ungdomsskulen

Abonnement
FREISTANDE: Noko av det elevane var med og laga.

Ei utdanning for skaparglede, dei gode smakane og ei spennande karriere

Abonnement
NETT ukm framme RBG

Snart tid for lokal kunst og kultur

Abonnement
Close up of a woman using smartphone

-Er det lov å dela bilete utan å be om samtykke?

Abonnement
NETT framme brøyting RBG

Ein heftig vinter for dei som skal gjera vegane køyrbare

Abonnement
VERT IKKJE STOPPA: Alt tyder på at Aker BP sitt arbeid i Samnanger kan gå som planlagt, sjølv om tingretten meiner at godkjenninga departementet gav i fjor, er ugyldig. Biletet er frå Børdalen.

Utbygginga er basert på eit ugyldig vedtak

Abonnement
NETT trafikk RBG

Ber om utbetring av Fv 49

Abonnement
NETT framme RBG

Stengde skulen etter lekkasje

Abonnement
SA NEI: Eit stort fleirtal i kommunestyret ville ikkje be rådmannen vurdera å bruka ungdomskulen til barnehage, slik KrF og Sp ønskte.

Barnehageforslag  fekk ikkje støtte i kommunestyret

Abonnement
UTSET ORIENTERINGA. Aker BP lovar å koma tilbake med ny dato for informasjonsmøtet om storutbygginga i Samnanger. Arbeidet vert førebels ikkje stoppa som følgje av dommen frå Oslo tingrett torsdag.

Aker BP utset informasjonsmøte

Abonnement
NETT framme RBG

Slik var bibliotekåret

Abonnement
NETT bjørkheim framme RBG

Håpar på betre samarbeid om utviklinga på Bjørkheim

Abonnement
NETT framme RBG

Serverer sunn og sanseleg mat frå eige kjøken

Abonnement
NETT framme steinslandsvegen RBG

Politikarane er skeptiske til fartshumpar

Abonnement
STARTA I HAUST: Aker BP er i full gang med utbygginga i Børdalen. No skal dei informera samningane om prosjektet. (Biletet vart teke i starten av desember)

No skal Aker BP endeleg orientera om storprosjektet sitt i Samnanger

Bildeserie

Godt nytt år?

Abonnement

Nytt utval skal på nett

Abonnement
NETT framme RBG

-Har du lyst til å verta ein alle vil ha?

Abonnement
Moments. Interracial group of kids, girls and boys playing together at the park in summer day. Friendship has no race. Happiness, childhood, education, diversity concept. Look happy and sincere.

Jobbar for eit meir inkluderande lokalsamfunn

Abonnement
asiabutikk framme RBG

Mange nye lokale gründerar i fjor

Abonnement
NETT drosje framme RBG
Debatt:

Nye Svintaskyss – nytt transporttilbod i Samnanger

Abonnement
NETT annekset framme RBG

Bruktbutikken har delt ut nær 150.000 kroner i gåver

Abonnement
children group  at swimming pool

Vil laga oversikt over fritidsaktivitetar

Abonnement