Helse

NO ER DET I BOKS: Beate Gauden frå fylkesstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen og ordførar Karl Kollbotn skreiv under avtalen om at Samnanger no er ein demensvenleg kommune.

No har Samnanger vorte demensvenleg kommune

Abonnement
INSPIRERANDE DAG: 
F.v. ressurssjukepleiar for demens Linn Katla Gjerde, Mette Sofie Aldal frå dagsenteret og kulturskulerektor Karianne Kayser deltok på fylkeskommunen sin konferanse om musikk og helse.

Musikk som medisin

Abonnement

Samnanger skal verta meir demensvennleg

Abonnement
HÅP OM PERMANENT BETRING: Legebemanninga ved helsetunet på Haga er sårbar. Kommunen vurderer difor å oppretta ei ekstra pasientliste – for ein femte fastlege.

To av fire legar går ut i permisjon

Abonnement
NETT samnangerheimen RBG

Har selt sjukeheimsplassar for millionar

Abonnement
KLAR FOR SAMNANGER: Snorre Hjartnes har takka ja til å vera privatpraktiserande fysioterapeut i Samnanger, og startar opp om ein knapp månad.

Ny fysioterapeut er snart på plass

Abonnement
SER GODE RESULTAT: F.v. Frisklivskoordinator Rikke Gjerde Reistad, ergoterapeut Ine Fjeldberg og fysioterapeut Åse Waage Tveit har ansvar for dei nye treningsgruppene for seniorar.

Sterkare og stødigare seniorar

Abonnement
KJEKK TRIM: Med VR-briller kan ein spela alt frå tennis til golf heime i si eiga stove.

Spel for kropp og sjel

Abonnement
legevakt framme RBG

Samningane får primær-legevakt i Eikelandsosen

Abonnement
KAN FÅ HJELP: På møtet på Bjørkheim fekk dei frammøtte informasjon om kva tilbod som finst for pårørande til demenssjuke – og kvar dei kan søkja hjelp.

Eit tabubelagt tema

Abonnement

Betre helsetilbod til dei unge

Abonnement