KAN FÅ HJELP: På møtet på Bjørkheim fekk dei frammøtte informasjon om kva tilbod som finst for pårørande til demenssjuke – og kvar dei kan søkja hjelp.
KAN FÅ HJELP: På møtet på Bjørkheim fekk dei frammøtte informasjon om kva tilbod som finst for pårørande til demenssjuke – og kvar dei kan søkja hjelp. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Eit tabubelagt tema