FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Samnanger skal verta meir demensvennleg