Vanskeleg å rekruttera innan helse

Abonnement
Til nett, Jan Erik Boge, okt 2021 RGB

Har sagt opp som rådmann

Abonnement

Samnanger på smittetoppen

Abonnement

Må rekna med høgt smittetrykk framover

Interior of an old gymhall

Stort engasjement for fleirbrukshall

Abonnement
KJEKT FAG:  Maria Ones (t.v.) og Mathea Sandland synest det er fint at dei har mange ulike oppgåver dei kan velja mellom i design og redesign, og fortel at dei også får lov å hoppa litt fram og tilbake mellom dei. – Det er godt med litt variasjon, seier Maria. Her er ho i gang med eit dørskilt, medan Mathea lagar blomepotte av gamal leire. Lærar Hanne Yndestad Aadland bidreg med hjelp og tips undervegs.

Med gjenbruk på timeplanen

Abonnement
Til nett, Haukanestunellen RGB

Brannøvinga i Haukanestunellen vart avlyst

Abonnement
STRIDENS KJERNE: I denne gamle vegen på Tysse ligg det vass- og avløpsleidningar til husa ovanfor. To av oppsitjarane har gått til sak for å få slått fast at det er Samnanger kommune som eig leidningane. Men i tingretten tapte dei på viktige punkt.

Tapte mot kommunen – ankar til lagmannsretten

Abonnement
OVER ALL FORVENTNING: Det Samuel og bestefar har delt med oss i dag, er  fantastisk og så viktig, seier Solveig Vassenden, leiar i pensjonistforeninga.

– Med Samuel som styrmann lærte eg meg å leva

Abonnement
biblioteket RBG

Håpar på meirope bibliotek før jul

Abonnement
STORT PROSJEKT: ABO Plan og Arkitektur meiner ein fleirbrukshall i Samnanger kan koma til å kosta over 80 millionar kroner. (Illustrasjonsfoto)

Ikkje aktuelt å auka eigedomsskatten

Abonnement
Hakanestunellen

Haukanestunellen blir stengt i tre timar

Abonnement

Juleshowet skulle vera det største samarbeidsprosjektet hittil - no vert det utsett

Abonnement

Innfører påbod om bruk av munnbind

UTFORDRANDE VEKER: Mykje smitte og få elevar har gjort det krevjande å driva skule den siste tida, stadfestar rektor ved Samnanger barneskule, Eli Kristin Berge.

Berre halvparten av elevane møtte på skulen

Abonnement
Til nett, Børdalen trafostasjon 3 RGB

Kraft til Nordsjøen kan gje Samnanger mange titals millionar i eigedomsskatt

Abonnement
ALLTID DER FOR DEI SOM TRENG DET: Heidi har eit stort hjarta for kreftsjuke born og unge. I over tretten år har ho jamleg stilt opp for dei som treng litt ekstra omsorg på Barneklinikken. Barnekreftforeininga er noko ho og resten av familien set høgt.

Bygda rundt med Heidi Gjerde

Abonnement
Turbilete CMYK

Takk til dei frivillige eldsjelene

Abonnement

Lokale aksjeselskap selde mindre i fjor

Abonnement

To nye elevar smitta

IMPONERTE: Samnanger sine gutar 16 har vunne alle kampane sine i haustsesonegn. – Ein svært god prestasjon, synest trenar Magnus Fivelsdal Pedersen.

Vann ni av ni kampar

Abonnement
Til nett, koronavirus RGB

Har nesten dobla smittetalet på tolv dagar

POSITIV STEMNING: Dei næringsdrivande er svært positive til at AS Vinmonopolet skal opna butikk på Bjørkheim. Fv Harald Solheim (Best), Håvard Tveiterås (Kiwi), Erlend Steinsland (Spar), Ann Kristin Ask (Kamille fritid), Kjersti Stikholmen (Bjørkheim kro & motell) og Danuta Trengereid (Safa).

Jublar for pol på Bjørkheim

Abonnement
FRUSTRERT: Denne presten (spela av Tor Øyvind Skeiseid) syntest det blei i mest laget med alle påfunna til Hans Nielsen Hauge og måtte ty til lommelerka.

Leiken «historietime» i kyrkja

Abonnement
FOKUS PÅ DEI MEST SÅRBARE: I ein fase med mykje smitte i samfunnet, er det viktig å ha fokus på å beskytta dei eldre og personar i risikogruppene, meiner kommuneoverlege Harald Ramm Salbu.

Det største smitteutbrotet så langt

nett eit prakteksemplar RBG

Jakt til sjøs- haustens høgdepunkt for brørne Jørgensen

Abonnement
UTFORDRANDE: Einingsleiar for helse/leiande helsesjukepleiar Kari Anne Tolås Boge stadfestar at det er krevjande å få folk til dei ledige stillingane innan helsesektoren i kommunen.

Kan risikera å stå utan helsesjukepleiarar

Abonnement
VALDE SÆBØ: Fleirtalet i kommunestyret valde å tilsetja Ove Sæbø som ny rådmann. (OBS! Ikkje alle representantane på biletet var med på møtet).

Har tilsett ny rådmann frå 1. mars

Abonnement

Her er dei lokale eigedomane
som fekk nye eigarar i oktober

Abonnement

Hadde bilen full av tjuvegods

AVGJORT: Vinmonopolet har bestemt seg; neste år opnar dei butikk på Bjørkheim.

Pol på Bjørkheim neste år

Abonnement
HØG KOSTNAD: Konstituert rådmann Jan Erik Boge meiner det vil gå hardt ut over andre tenester, dersom ein fleirbrukshall til over 80 millionar kroner skal finansierast utan eigedomsskatt.

Meiner at eigedomsskatten må opp dersom Samnanger skal byggja fleirbrukshall

Abonnement
EITT KLASSETRINN RAMMA: Ni av dei ti smittetilfella dei siste dagane kan knytast til utbrotet på Samnanger barneskule, der fem elevar på eitt trinn har testa positivt på covid-19.

Fleire nye smittetilfelle

OVERTAR NESTE ÅR: Ove Sæbø skal etter planen overta som rådmann 1. mars 2022.

Ove Sæbø vert ny rådmann

Abonnement
Samuel og bestefar RBG nett

– Bestefar er mitt idol

Abonnement
I SLUTTSPURTEN: f.v. Ove Sæbø, Berit Karin Rystad og Knut Harald Frøland.

På torsdag vert det avgjort

Abonnement
framsida

Sjølvforsynt i hundre dagar

Abonnement
IDESKISSE:
Konsulentselskapet HR Prosjekt AS har utarbeidd ei omfattande skisse til korleis arealet på Bjørkheim kan utnyttast til bustader, næring og offentlege bygg.

Slik kan Bjørkheim sjå ut i framtida

Abonnement

Biletseriar

Vinmonopolet-1

Neste veke vert det avgjort om Samnanger får pol

Abonnement
KREATIVT PAR: Hos Karin Vikøren og Gunnar Kvalnes kunne ein få kjøpt både bilete og heimesnikra katter og svaner.

God, gamaldags julemesse

Abonnement
TRENG SKYSS: Solveig Vassenden og eldrerådet ber kommunen om å setja av pengar til ein kommunal bil for eldre.

Mange eldre har behov for skyss

Abonnement
Til nett, Bilde 5 RGB

Samnanger-elevar fekk inn nesten 16.000 kroner til skulen i Lusaka

Abonnement
Til nett, Hagabakkane, hol i tartandekket RGB

Reparasjonen vert dekt av garantien

Abonnement

Stor auke i kraftinntektene

Abonnement

Salmediktaren Eyvind Skeie kjem til Samnanger

Abonnement
TIL MOTMÆLE: Karl Kollbotn (Frp) meinte det vil vera urimeleg om samningane skal betala fulle bompengar for å pendla til Arna. Ved dirigentbordet ordførar Knut Harald Frøland og varaordførar Øyvind Røen.

Vil ha reduserte bompengar på «gamlevegen» til Arna

Abonnement