Skule

LAGSPELARAR : Desse to har som visjon å fremja det positive og skapa ein god skulekvardag for alle. F.v: Trond Sandvik og Kurt Helge Pedersen.

Lagarbeid på timeplanen

Abonnement

Tid for å velja vidaregåande utdanning

Abonnement
I GANG: Utvalet for oppvekst, helse og omsorg hadde møte tysdag, og diskuterte mellom anna korleis dei skal arbeida med barnehage- og skulestrukturen framover. F.v. Thorbjørn Storås (Ap), Monica Tjønna (INP), Solveig Lara Gautadottir (MDG), Odd Arne Haga (Frp), Håvard Tvedterås (FrP), Knut Harald Frøland (Bl/utvalsleiar), Malin Foss-Reistad (H), Gunn Østvik Petersen (Ap) og Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl).

-Me bør sjå på meir enn barnehagestrukturen

Abonnement
upset boy

Kraftig auke i mobbinga på ungdomsskulen

Abonnement

Ei utdanning for skaparglede, dei gode smakane og ei spennande karriere

Abonnement
SLIK KAN DET VERTA: Nokre av teikningane som beskriv prosjektet og dei teknologiske løysingane elevane har kome fram til.

Nominerte til innovasjonspris for kongleleik

Abonnement
EIN FIN TRADISJON: : Elevane på tredje trinn song éin gammal og éin ny luciasong.

Ein god dose julestemning

Abonnement
SA NEI: Eit stort fleirtal i kommunestyret ville ikkje be rådmannen vurdera å bruka ungdomskulen til barnehage, slik KrF og Sp ønskte.

Føreslår å flytta begge barnehagane

Abonnement
ØNSKJER DEBATT: FAU-representantane Øyvind Østerås, Hege Steinsland-Hauge (i midten) og Marta Fossdal ønskjer å redusera avstanden mellom det politikarane trur dei veit og det som er realiteten.

Ønskjer debatt om skule og barnehage