Skule

ØNSKJER DEBATT: FAU-representantane Øyvind Østerås, Hege Steinsland-Hauge (i midten) og Marta Fossdal ønskjer å redusera avstanden mellom det politikarane trur dei veit og det som er realiteten.

Ønskjer debatt om skule og barnehage