Flyktningar

NETT nina framme RBG

Var høggravid då ho flykta frå krigen

Abonnement
SEIER JA TIL 15: Formannskapet meiner Samnanger ikkje har kapasitet til å ta imot alle dei 30 flyktningane IMDi har oppmoda om busetjing av i 2023.

Formannskapet støtta forslaget om å ta imot 15 flyktningar

Abonnement
MANGLAR BUSTADER: Rådmann Ove Sæbø meiner Samnanger må avgrensa mottaket av nye flyktningar til 15 i år. Talet inkluderer ikkje familiegjenforeiningar.

-Samnanger har ikkje kapasitet til å ta imot 30 nye flyktningar

Abonnement