Flyktningar

VIL FRAMLEIS HJELPA: Alle medlemmene i formannskapet røysta for å ta imot flyktningar også i 2024, sjølv om det vert vanskelegare og vanskelegare å skaffa bustader.

Sa ja til fleire flyktningar

Abonnement
FLYKTNINGESTRAUMEN HELD FRAM: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) ber kommunane førebu seg på at det kjem mange flyktningar også i
2024.

Staten ber Samnanger ta imot 45 nye flyktningar neste år

Abonnement

Ein ny start for familien

Abonnement
VIL HJELPA: Heile kommunestyret stilte seg  bak vedtaket om å ta i mot dobbelt så mange flyktningar som det dei gjekk inn for i februar.

Sa ja til å ta imot 15 ekstra flyktningar

Abonnement
UTFORDRANDE: Mange av dei som var med på samlinga, hadde aldri spelt bingo før, og synest det var litt vanskeleg i starten, men etterkvart som dei kom inn i det, vart det både spanande og lærerikt.

Lærer språk ved å spela bingo

Abonnement
BRANNSLØKKING: Joakim Bjermeland frå Bergen brannvesen demonstrerer korleis ein skal bruka eit brannsløkkingsapparat, og Kristina Zdanciene overset til ukrainsk, slik at alle forstår.

Arena for informasjon og språkopplæring

Abonnement

Var høggravid då ho flykta frå krigen

Abonnement
FLEIRE FLYKTNINGAR: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet vil at Samnanger skal ta imot dobbelt så mange ukrainske flyktningar som kommunen sa ja til i februar.

Formannskapet støtta forslaget om å ta imot 15 flyktningar

Abonnement
SOLIDARITET: På fredag er det støttemarkering for Ukraina i parken på Bjørkheim.

-Samnanger har ikkje kapasitet til å ta imot 30 nye flyktningar

Abonnement