FLYKTNINGESTRAUMEN HELD FRAM: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) ber kommunane førebu seg på at det kjem mange flyktningar også i
2024.
FLYKTNINGESTRAUMEN HELD FRAM: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) ber kommunane førebu seg på at det kjem mange flyktningar også i 2024. FOTO: EPA

Staten ber Samnanger ta imot 45 nye flyktningar neste år