VIL FRAMLEIS HJELPA: Alle medlemmene i formannskapet røysta for å ta imot flyktningar også i 2024, sjølv om det vert vanskelegare og vanskelegare å skaffa bustader.
VIL FRAMLEIS HJELPA: Alle medlemmene i formannskapet røysta for å ta imot flyktningar også i 2024, sjølv om det vert vanskelegare og vanskelegare å skaffa bustader. FOTO: Hallvard Tysse

Sa ja til fleire flyktningar