VIL HJELPA: Heile kommunestyret stilte seg  bak vedtaket om å ta i mot dobbelt så mange flyktningar som det dei gjekk inn for i februar.
VIL HJELPA: Heile kommunestyret stilte seg bak vedtaket om å ta i mot dobbelt så mange flyktningar som det dei gjekk inn for i februar. FOTO: Hallvard Tysse

Sa ja til å ta imot 15 ekstra flyktningar