Trafikk

FARTSHUMPAR?: Ingrid Haukanes Røen og Øyvind Strømmen er mellom dei som reagerer på råkøyringa i Steinslandsvegen. No skal kommunen vurdera om det bør gjennomførast tiltak som kan dempa farten.

Her kan det koma fartsdempande tiltak

Abonnement