Nytt

Stor interesse for stillinga som oppvekstsjef

Abonnement
MANGLAR BUSTADER: Rådmann Ove Sæbø meiner Samnanger må avgrensa mottaket av nye flyktningar til 15 i år. Talet inkluderer ikkje familiegjenforeiningar.

-Samnanger har ikkje kapasitet til å ta imot 30 nye flyktningar

Abonnement
TIL MOTMÆLE: Karl Kollbotn (Frp) meinte det vil vera urimeleg om samningane skal betala fulle bompengar for å pendla til Arna. Ved dirigentbordet ordførar Knut Harald Frøland og varaordførar Øyvind Røen.

Vil ha reduserte bompengar på «gamlevegen» til Arna

Abonnement
EIN AV FJORTEN: Ordførar Knut Harald Frøland er mellom kandidatane til rådmannsstillinga.

No vil han bli rådmann

Abonnement
ULOVLEG TILSETT: Vedtaket om å konstituera Øystein Granheim (biletet) frå Agenda Kaupang som rådmann i Samnanger er ugyldig, slår statsforvaltaren i Vestland fast.
Statsforvaltaren i Vestland:

Vedtaket om å leiga rådmann er ulovleg

Abonnement
Til nett, Kvitingsvatnet nedtappa, overløp sept 2021 RGB

Lite nedbør har ført til at overløpet i Kvitingsvatnet no ligg langt oppe på land

Abonnement
Til nett, Gjerde i Ådlandslia RGB

Dette gjerdet skal hindra ulovleg bossdumping

Abonnement
Øvre Dukavatn, fjellparti RGB

Område i Samnanger kan verta nasjonalpark

Abonnement