KJEMPAR FOR BORN OG ELDRE: Gode oppvekstvilkår for dei unge og tilpassa bustadtilbod for dei eldre står langt oppe på KrF-leiar Gunn Totland Moss si prioriteringsliste.
KJEMPAR FOR BORN OG ELDRE: Gode oppvekstvilkår for dei unge og tilpassa bustadtilbod for dei eldre står langt oppe på KrF-leiar Gunn Totland Moss si prioriteringsliste. FOTO: Hallvard Tysse

– Me vil ikkje slå beina  under forsamlingshusa