Til nett, Kvitingsvatnet nedtappa, overløp sept 2021 RGB

Lite nedbør har ført til at overløpet i Kvitingsvatnet no ligg langt oppe på land