NETT framme RBG

Sosial dame har fylt hundre

Abonnement
NETT framme RBG

Teoretikar med sans for praktisk arbeid

Abonnement
NETT framme RBG

Stortrivst på nye Skottabakken

Abonnement
NETT framme RBG

Dyr straum og skyhøge  transportkostnader går hardt ut over næringslivet 

Abonnement

Kulturmidlane er fordelte

Abonnement

Planlegg ny slektssoge

Abonnement
NETT Samnangerheimen 2021 RBG

Sjukeheimen får ikkje eige bårerom

Abonnement
ER I GANG: Fylkeskommunen har no starta arbeidet med formell freding av Bontahytta som ligg i fjellet ovanfor Solbjørg.

Startar fredingsprosessen for Botnahytta

Abonnement
Versjon 2

Arild Røen har vorte æresmedlem i idrettslaget

Abonnement
NETT framme RBG

Opna nytt kraftverk

Abonnement
NETT framme RBG

Fortvila over å måtta gjera reint etter turistane

Abonnement
NETT joel stoltzen 2017 RBG

24 sekund unna medaljeplass

Abonnement
NETT mia framme RBG

Mia i middag med prinsessa

Abonnement
NETT framme RBG

Med kjærleik for det våte element

Abonnement
Til nett, kommunehuset RGB

Slik vert kommunen styrt

Abonnement
NETT bubilparkering RBG

Etter fem år står bubilane framleis gratis på Bjørkheim

NETT framme hado RBG

Fekk midlar til å styrkja oppvekstmiljøet i Samnanger

Abonnement
farming, gardening, agriculture and people concept - farmer holding potatoes at farm

Vil læra born og unge å dyrka mat

Abonnement
NETT framme RBG

Gjevande med fritidskontakt

Abonnement
NETT framme RBG

Fare for at REKO-ringen kan verta lagt ned

Abonnement
Bergen-Voss 2018

Sykkelrittet Bergen – Voss fører til omkøyring

Abonnement
NETT eva hellevang RBG

Eva Hellevang får frivilligprisen

Abonnement
VIL HA BUFFER: Økonomisjef Karl Viken (t.v.) og rådmann Ove Sæbø meiner det vil vera for risikabelt for den framtidige drifta av kommunen å bruka kraftinntektene til å auka dei faste utgiftene.

Rådmannen vil setja pengar på bok

Abonnement

Her er kandidatane til frivilligprisen

Abonnement

– Grunneigarane har krav på full erstatning

Abonnement
INGENTING IGJEN: Leikeplassen på Neset står tom etter at kommunen fjerna alle apparata. Bebuarane i området vert no oppmoda om å danna ei velforeining for å søkja midlar til nye apparat som dei sjølve tek ansvaret for.  

God dialog, men framleis usemje om leikeplassen på Neset

Abonnement
NETT monster framme RBG

Teater i det grøne

Abonnement
NETT SM framme RBG

Populær samnangertradisjon

Abonnement
KRITISK TIL KRAFTPRISANE: – Kvifor skal enkelte kommunar håva inn store summar på straumen medan andre berre får ekstra utgifter, spør leiar i Vestland KrF, Morten Helland. Han tek til orde for mykje strengare styring med kraftomsetninga. Her ved Frøland kraftverk.

– Er det rett å selja krafta til blodpris?

Abonnement
IVRIGE SKYTTARAR: Elise Tveit Sælen og Tor Østvik Petersen var mellom deltakarane på den første skytingens dag som skyttarlaget har arrangert sidan 2019.

Ingen nye skyttarar møtte opp på skytingens dag

Abonnement
STOR STEMNING: Born og vaksne i Vassloppa barnehage var mellom dei som heia deltakarane fram då dei passerte Samnanger.

Jubla for sykkelproffane

Abonnement
NETT pride framme RBG

Planlegg ny Pride-markering

Abonnement
NETT framme joel og ruben RBG

Håpar det skal verta lettare å samarbeida om hjortejakta

Abonnement
STORHENDING: Arrangøren håpar at mange vil stilla opp og heia på deltakarane i Tour of Norway når dei passerer Samnanger. Første poengspurt skjer på Bjørkheim tysdag 24. mai ca. kl. 14.30.

Tour of Norway sender internasjonale toppsyklistar gjennom Samnanger

Til nett, kommunehuset RGB

No har flyktningane begynt å koma

Abonnement

Biletseriar

NETT Reidun Tunes framme RBG

Reidun (70) held strendene reine

Abonnement
NETT prosesjonen 2 RBG

Varm og vakker nasjonaldag

Abonnement
Tale og folk, Fossen Bratte

-Ei påminning om kor heldige me er

NETT konfirmasjonsgave RBG

Årets konfirmantar

Abonnement
NETT solveig reistad framme RBG

Vil ikkje gå glipp av ein einaste dansekveld

Abonnement
NETT marijke framme RBG

Miljøbevisst kunstnarsjel

Abonnement
NETT framme tysseelva RBG

Undersøkjer om småfisken vert turbinmat