PÅ GAMLEMÅTEN:  Her slår Ingrid Hegvold enga på Høysæter på tradisjonelt vis. Denne kunnskapen vil Naturvernforbundet ta vare på, for å bevare artsmangfaldet.

Den døyande kunsten som gjev liv

Abonnement
education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with teacher sitting in classroom and raising hands

Sa nei til å diskutera kjønnsundervising

Abonnement
Debatt:

KrF er garantist for kontantstøtta

Abonnement
Debatt:

«Kan ikke søke»

Abonnement
NETT framme RBG

Fekk støtte til film om Svartediksdemninga

Abonnement
NETT framme RBG

Har avtaleboka full

Abonnement
NETT bjørkheim framme RBG
Debatt:

Skrivebordstankar og avlatshandel

Abonnement
NETT kart framme RBG

Nye kart viser veg

Abonnement
NETT framme 2 RBG

Fjerde organist på fem år seier opp

Abonnement
JUBLANDE GLADE:  – Det er den beste prestasjonen vår så langt, seier leiar i laget, Shirin Kvernes Khadoor.

Skulekorpset vart noregsmeistrar

Abonnement
NETT pride framme RBG
Debatt:

Vern om mangfaldet

Abonnement
NETT framme jarle grønsdal RBG

Han fekk medhald i kommunestyret

Abonnement
NETT arealnøytralitet framme RBG

Vraka arealnøytralitet

Abonnement
NETT motor framme RBG

– Støy og naturinngrep vil få store konsekvensar

Abonnement
Shot of a little girl reading a book with her toys in the woods.

Sommarbiblioteket

Abonnement
NETT brigt olav framme RBG

Fekk kommunen sitt heidersmerke

Abonnement
NETT hordablæsten framme RBG

Politikarar ønskjer meir pengar til kulturlivet

Abonnement
NETT lesar framme RBG
Debatt:

Denne vegen må utbetrast snarast!

Abonnement
Business Woman in the office over-worked isolated on white

Nær tusen sider med saksdokument til kommunestyret

Abonnement
NETT framme jarle grønsdal RBG

-Får me ikkje byggja eit ekstra hus på garden, er det ingen som kan overta

Abonnement
NETT framme grendahage RBG

Skulen har funne ny plass til grendahagen

Abonnement
NETT Badstuskisse, Eikedalen framme RBG

Sa ja til sauna

Abonnement
NETT framme RBG

Eit smil kan gjera ein forskjell

Abonnement
NETT svinta framme RBG

Ny transportteneste startar til hausten

Abonnement
NETT framme småbruk på tysse RBG

Småbruk selt for meir enn dobbel pris

Abonnement
NETT framme mia omerkadic RBG

Sprang frå kyrkje til kyrkje

Abonnement
NETT pride framme RBG

Pride-arrangement over fleire dagar

Abonnement
group of happy kids children   at swimming pool class  learning to swim

Mange har søkt om fritidstilskot

Abonnement
NETT framme alle RBG

Trylla fram stjerner og planetar med sprayboks

Abonnement
GLAD FOR BRUA: Vidar Trengereid har kjempa i årevis for å få Eviny til å ta ansvar for brua over Storelva på Langeland. No er den gamle riven, og ny i ferd med å koma på plass. Men det handmura brukaret midt i elva skal få stå urørt.

Ser fram til at brua skal verta ferdig

Abonnement
happy child kids group have fun and play at kindergarden indoor preschool education concept with  teacher

Leikeressurs i barnehage

Abonnement
STERKT UTSETTE: Gamle naust er mellom dei bygningstypane som er størst prega av forfall. Dette bygget er sett i stand etter at biletet vart teke.

Neste veke skal 300 gamle bygningar foto-registrerast

Abonnement
NETT framme RBG

Her er alle som likar å syngja velkomne

Abonnement
NETT framme erik høysæter RBG

Gjer livet enklare for folk

Abonnement

Bildeserie

NETT redningsselskapet framme RBG

Kvinneforeining legg ned drifta

Abonnement
NETT brannstasjonen framme RBG
Debatt:

Faktafeil og uklarheter om brannstasjonen i Samnanger

Abonnement
45 LEILEGHEITER: Slik skal delar av Klubben på Bjørkheim byggjast ut. Målet er å koma i gang med bygginga tidleg neste år.

Vil ha fortgang i bustadbygginga

Abonnement
NETT framme samnangermeistrar RBG

Ferske samnangermeistrar i terrengløp

Abonnement
NETT framme konfirmantane RBG

50-årskonfirmantane

Abonnement
Nature, hike and senior couple with their dog in the woods for a wellness cardio exercise. Happy, travel and elderly man and woman hikers in retirement hiking with their pet in a forest in Australia.

Treng fleire aktivitetsvenner

Abonnement

Skal betra rutinane for å handtera spesialavfall

Abonnement
Debatt:

Men ég driv med politikk

Abonnement