NETT NAV hoved RBG
FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Vanskeleg å få tak i arbeidskraft