Prosesjonen går frå Haga. Fremst i flaggborga: Geir Jarle Skutlaberg. 2.rekkje: f.v: Isak Aldal og Emil Frøland
3. rekkje f.v: Nicolai Bogevik Reistad og Wiliam Hisdal Haga.
Prosesjonen går frå Haga. Fremst i flaggborga: Geir Jarle Skutlaberg. 2.rekkje: f.v: Isak Aldal og Emil Frøland 3. rekkje f.v: Nicolai Bogevik Reistad og Wiliam Hisdal Haga. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Glimt frå 17. mai-feiringa

Sommarvarme og lange periodar med sol sette sitt preg på feiringa av nasjonaldagen. Her er nokre smakebitar frå samningane sin 17. mai.

Korpset spelar ved Samnangerheimen. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Det var stor oppslutnad om 17.mai-toget i det fantastiske vêret. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Jostein Lemme (t.v.) og Christian Foss-Reistad gjer seg klare til å fyra av 17. mai-salutten. FOTO: Niels Dyrøy Bødker

Mira Liøen Tveiterås song for publikum og bebuarar på Samnangerheimen. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Øyvind Skår, dottera Ingrid og hunden Topsi ventar på at toget skal koma til skulen. Foto: Bente Dyrøy Bødker

«Me må aldri slutta å kjempa for dei demokratiske verdiane samfunnet vårt er bygd på», sa varaordførar Arild Røen då han la ned krans på minnestøtta ved Ådland kyrkje 17. mai. FOTO: Knut Harald Frøland

Sokneprest David Vogel heldt andakt der han la vekt på å vera takksam for alt det gode me har. FOTO: Bente Dyrøy Bødker