FOTO: Arkiv

Saknar informasjon om kva konsekvensar E134 kan få