KRITISK: Øyvind Røen (Sp) meiner at arealdisponeringa i Samnanger kan verta utfordrande med ei stegvis utbygging av E134.
KRITISK: Øyvind Røen (Sp) meiner at arealdisponeringa i Samnanger kan verta utfordrande med ei stegvis utbygging av E134. FOTO: Arkiv

Saknar informasjon om kva konsekvensar E134 kan få