HØGTIDELEG: Bak bordet sit «valfunksjonærane» Linnea Jørgensen Koldal (t.v.) og Bella Olsnes Frøland, klare til å ta imot Sara Olivia Nordnes si stemme. Carl Fossdal Tveit passar på at alt går rett for seg. Alle er elevar på 9. trinn.
HØGTIDELEG: Bak bordet sit «valfunksjonærane» Linnea Jørgensen Koldal (t.v.) og Bella Olsnes Frøland, klare til å ta imot Sara Olivia Nordnes si stemme. Carl Fossdal Tveit passar på at alt går rett for seg. Alle er elevar på 9. trinn. FOTO: Samnanger ungdomsskule

Dei unge gjekk for Høgre