VALSTYRET I ARBEID: Oppteljinga av røystene frå kommunevalet denne gongen viste store endringar frå resultatet i 2019.
VALSTYRET I ARBEID: Oppteljinga av røystene frå kommunevalet denne gongen viste store endringar frå resultatet i 2019. FOTO: Marianne Soleng

Bygdalista halvert – Frp og INP er valvinnarar