NETT Ordførar hoved RBG
FOTO: Arkiv

– Eit nyskapande aktivitetsanlegg vil vera eit stort løft for Samnanger