Samferdsel

NYE SVINTA: Ei HentMeg-løysing, som fleire andre distriktskommunar nyttar, kan vera eit alternativ når Samnanger no skal prøva få på plass ei ny transportordning.

Samningane kan få nytt transporttilbod

Abonnement

Saknar informasjon om kva konsekvensar E134 kan få

Abonnement
KLIPTE SNORA: Ordførar Knut Harald Frøland stod for den offisielle opninga etter over fire månader med anleggsarbeid i øvre del av Hagabakkane.

Etter fire månader med stengt veg er Hagabakkane opna for trafikk

Abonnement