Politikk

Nær tusen sider med saksdokument til kommunestyret

Abonnement
SKAL UTGREIAST: Det var stort fleirtal i kommunestyret for å vurdera om det går an å bruka dette bygget på Bjørkheim til brannstasjon. Også ei tomt på Lønnebakken skal greiast ut nærare.

Høg temperatur i brannstasjon-debatt

Abonnement

Doblar møtegodtgjersla til ungdomspolitikarane

Abonnement
MÅ PÅ BANA: – Me må vera aktive overfor NVE, slik at konsekvensane av den nye høgspentlinja mellom Samnanger og Øygarden ikkje vert for store, sa Arild Røen (H) i formannskapet sist torsdag. På kartet viser han traséen som gjer minst inngrep i urørt natur.

Krev at ny linje må følgja gamal trasé

Abonnement
FERDIG VEG: Øvre del av Hagabakkane var ferdig oppgradert i midten av juni 2023. No er spørsmålet kva tid nedre del kan rustast opp.

Uvisst kva tid det kjem pengar til Hagabakkane

Abonnement
SKAL UTGREIAST: Det var stort fleirtal i kommunestyret for å vurdera om det går an å bruka dette bygget på Bjørkheim til brannstasjon. Også ei tomt på Lønnebakken skal greiast ut nærare.

Ikkje fleirtal for å halda fram på Tysse

Abonnement
SKAL UTGREIAST: Det var stort fleirtal i kommunestyret for å vurdera om det går an å bruka dette bygget på Bjørkheim til brannstasjon. Også ei tomt på Lønnebakken skal greiast ut nærare.

Vil vurdera brannstasjon på Bjørkheim

Abonnement
VIL HA NY BRANNSTASJON: – Ein framtidig brannstasjon må liggja der den store utviklinga i Samnanger skjer, og det er ikkje her på Tysse, meiner f.v. Sigurd Hadeland (verneombod), Svein Erik Reistad (fung. brannvernkoordinator), Eivind Nævdal (brannkonstabel), Magne Lofthus (utrykkingsleiar) og Torleif Steinsland (utrykkingsleiar).

Ber om at Tysse ikkje vert valt

Abonnement
POSITIVT: Økonomisjef Karl Viken  kan gle seg over at Samnanger kommune fekk eit nytt år med overskot i fjor.

Kommunen gjekk ni millionar i pluss

Abonnement
NETT vann og kloakk RBG

Politikarane krev rimelegare tilkopling til vatn og avløp

Abonnement
VIL HA DIALOG: Shirin Kvernes Khadoor (Ap) og resten av kommunestyret meiner at politiet må koma på bana før kommunen vurderer fartsreduserande tiltak i Steinslandsvegen. T.v. partifelle Thorbjørn Storås, t.h. Lise Marie J. Sandvik (også Ap).

Politikarane er skeptiske til fartshumpar

Abonnement
NETT vann fra springen hoved RBG

Vil selja vatn til Fusa

Abonnement
SAMRØYSTES: Heile kommunestyret gjekk inn for å oppretta ei ny kommunal transportløysing.

Sa ja til ny kommunal transportordning

Abonnement
NETT formannskapet RBG

Legg politiske møte til dagtid

Abonnement
PARTILEIAREN PÅ BESØK: Torsdag var Sylvi Listhaug innom kommunehuset med blomar til den nye ordføraren.

Imponert over lokallaget

Abonnement
SKIFTET: Her er Karl Kollbotn (t.v.) nettopp valt til ny ordførar i Samnanger. Knut Harald Frøland gratulerer og gjer seg klar til å overlevera blomar og ordførarkjede.

Karl Kollbotn (FrP) har overteke

Abonnement
TRER AV: I dag utfører Knut Harald Frøland sine siste plikter som ordførar i Samnanger. Klokka 16 er det konstituerande møte i det nye kommunestyret. Då leverer han ansvaret over til etterfølgjaren, som etter alt å døma vert Karl Kollbotn frå FrP.

-Eg har prøvd å vera ein tydeleg ordførar

Abonnement
NETT Ordførar hoved RBG

Ordføraren meiner naturutvalet kan leggjast ned

Abonnement
PÅ VIPPEN: Høgre-leiar Arild Røen har ei nøkkelrolle når det gjeld å avgjera kven som vert ordførar i neste periode. Onsdag var han i samtalar med Ap, MDG og INP. I kveld er det resten av partia som står for tur.

– Trur mange ønskjer ei endring

NETT øyvnd røen hoved RBG

– Hallen har vorte for dyr

Abonnement