Politikk

ULOVLEG TILSETT: Vedtaket om å konstituera Øystein Granheim (biletet) frå Agenda Kaupang som rådmann i Samnanger er ugyldig, slår statsforvaltaren i Vestland fast.
Statsforvaltaren i Vestland:

Vedtaket om å leiga rådmann er ulovleg

Abonnement
Til nett, oppteljing

Kraftig tilbakegang for Høgre og MDG

Kvar femte stemme gjekk til Senterpartiet

Abonnement
Til nett, Monica Tjønna RGB

Monica står åleine i samemanntalet

Abonnement