Politikk

PÅ VIPPEN: Høgre-leiar Arild Røen har ei nøkkelrolle når det gjeld å avgjera kven som vert ordførar i neste periode. I går, onsdag, var han i samtalar med Ap, MDG og INP. I kveld er det resten av partia som står for tur.

– Trur mange ønskjer ei endring

NETT øyvind røen framme NY RBG

– Hallen har vorte for dyr

Abonnement
Til nett, Gunn Totland Moss RGB-kopi

– Me vil ikkje slå beina  under forsamlingshusa 

Abonnement
NETT framme RBG

Seier nei til samanslåing

Abonnement
Shirin framside RGB NY

– Me må få til betre dialog med dei tilsette i kommunen

Abonnement
NETT framme RBG

-Me vil stoppa fleirbrukshallen på Bjørkheim

Abonnement
FRÅVÆRET MÅ NED: – Men fleire fast tilsete er ikkje rett medisin, meiner ordførar Knut Harald Frøland.

Slåss for hall på Bjørkheim

Abonnement
Nett kunstgress 2 RBG

Sa nei til ny kunstgrasbane

Abonnement
NETT kommunest. framme RBG

Stort fleirtal for hall på Bjørkheim

Abonnement
MYKJE DYRARE ENN VENTA: Arbeidet med å utbetra øvre del av vegen i Hagabakkane   har vorte to og ein halv gong så dyrt som det kommunestyret har godkjent. Det kan få konsekvensar for andre prosjekt.

Millionane rullar i Hagabakkane

Abonnement
NETT barnehagebarn RBG

Skal vurdera konsekvensane av å gå ned til éin barnehage

Abonnement
NETT framme Knut Harald RBG

Ordførarkandidat for tredje gong

Abonnement
NETT valurne RBG

Listetoppar risikerer å verta varamedlemmer i kommunestyret

Abonnement

Utvidar ordninga med skulelunsj

Abonnement
NETT kommunestyret RBG

Legg kommunestyremøta til dagtid

Abonnement
NETT erikajorda framme RBG

Vedtok å selja Erikajorda

NETT framme monica RBG

Sp-politikarar nekta å stå på same liste

Abonnement
FLEIRE FLYKTNINGAR: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet vil at Samnanger skal ta imot dobbelt så mange ukrainske flyktningar som kommunen sa ja til i februar.

Formannskapet støtta forslaget om å ta imot 15 flyktningar

Abonnement
NETT kraftlinjer RBG

Bedrifter i Samnanger kan få lokal straumstøtte

Abonnement
TIL MOTMÆLE: Karl Kollbotn (Frp) meinte det vil vera urimeleg om samningane skal betala fulle bompengar for å pendla til Arna. Ved dirigentbordet ordførar Knut Harald Frøland og varaordførar Øyvind Røen.

Vil ha reduserte bompengar på «gamlevegen» til Arna

Abonnement