Politikk

Utvidar ordninga med skulelunsj

Abonnement
NETT kommunestyret RBG

Legg kommunestyremøta til dagtid

Abonnement
NETT erikajorda framme RBG

Vedtok å selja Erikajorda

NETT framme monica RBG

Sp-politikarar nekta å stå på same liste

Abonnement
SEIER JA TIL 15: Formannskapet meiner Samnanger ikkje har kapasitet til å ta imot alle dei 30 flyktningane IMDi har oppmoda om busetjing av i 2023.

Formannskapet støtta forslaget om å ta imot 15 flyktningar

Abonnement
NETT kraftlinjer RBG

Bedrifter i Samnanger kan få lokal straumstøtte

Abonnement
TIL MOTMÆLE: Karl Kollbotn (Frp) meinte det vil vera urimeleg om samningane skal betala fulle bompengar for å pendla til Arna. Ved dirigentbordet ordførar Knut Harald Frøland og varaordførar Øyvind Røen.

Vil ha reduserte bompengar på «gamlevegen» til Arna

Abonnement
ULOVLEG TILSETT: Vedtaket om å konstituera Øystein Granheim (biletet) frå Agenda Kaupang som rådmann i Samnanger er ugyldig, slår statsforvaltaren i Vestland fast.
Statsforvaltaren i Vestland:

Vedtaket om å leiga rådmann er ulovleg

Abonnement
Til nett, oppteljing

Kraftig tilbakegang for Høgre og MDG

Kvar femte stemme gjekk til Senterpartiet

Abonnement
Til nett, Monica Tjønna RGB

Monica står åleine i samemanntalet

Abonnement