Politikk

VIL HA DIALOG: Shirin Kvernes Khadoor (Ap) og resten av kommunestyret meiner at politiet må koma på bana før kommunen vurderer fartsreduserande tiltak i Steinslandsvegen. T.v. partifelle Thorbjørn Storås, t.h. Lise Marie J. Sandvik (også Ap).

Politikarane er skeptiske til fartshumpar

Abonnement
NETT vann fra springen hoved RBG

Vil selja vatn til Fusa

Abonnement
SAMRØYSTES: Heile kommunestyret gjekk inn for å oppretta ei ny kommunal transportløysing.

Sa ja til ny kommunal transportordning

Abonnement
NETT formannskapet RBG

Legg politiske møte til dagtid

Abonnement
PARTILEIAREN PÅ BESØK: Torsdag var Sylvi Listhaug innom kommunehuset med blomar til den nye ordføraren.

Imponert over lokallaget

Abonnement
SKIFTET: Her er Karl Kollbotn (t.v.) nettopp valt til ny ordførar i Samnanger. Knut Harald Frøland gratulerer og gjer seg klar til å overlevera blomar og ordførarkjede.

Karl Kollbotn (FrP) har overteke

Abonnement
TRER AV: I dag utfører Knut Harald Frøland sine siste plikter som ordførar i Samnanger. Klokka 16 er det konstituerande møte i det nye kommunestyret. Då leverer han ansvaret over til etterfølgjaren, som etter alt å døma vert Karl Kollbotn frå FrP.

-Eg har prøvd å vera ein tydeleg ordførar

Abonnement
NETT Ordførar hoved RBG

Ordføraren meiner naturutvalet kan leggjast ned

Abonnement
PÅ VIPPEN: Høgre-leiar Arild Røen har ei nøkkelrolle når det gjeld å avgjera kven som vert ordførar i neste periode. Onsdag var han i samtalar med Ap, MDG og INP. I kveld er det resten av partia som står for tur.

– Trur mange ønskjer ei endring

NETT øyvnd røen hoved RBG

– Hallen har vorte for dyr

Abonnement
KJEMPAR FOR BORN OG ELDRE: Gode oppvekstvilkår for dei unge og tilpassa bustadtilbod for dei eldre står langt oppe på KrF-leiar Gunn Totland Moss si prioriteringsliste.

– Me vil ikkje slå beina  under forsamlingshusa 

Abonnement
NYTT PARTI: Industri- og næringspartiet stiller liste til kommunestyret for første gong. Partiet vart stifta nasjonalt i februar 2020, og tre år etter oppstod INP Samnanger. Thomas Hellevang er listetopp her i kommunen.

Seier nei til samanslåing

Abonnement
NEI TIL TYSSE: Shirin Kvernes Khadoor (Ap) vil ha ein brannstasjon som er meir sentralt plassert enn dagens.

– Me må få til betre dialog med dei tilsette i kommunen

Abonnement
VIL HA BETRE DIALOG: – Me må lytta til, og spela på lag med, dei som skapar arbeidsplassar, og ikkje ignorera synspunkta deira, seier ordførar Karl Kollbotn (FrP).

-Me vil stoppa fleirbrukshallen på Bjørkheim

Abonnement
NETT Ordførar hoved RBG

Slåss for hall på Bjørkheim

Abonnement
ER DET BEHOV?: Martin Haugen frå Bygdalista undra seg over påstanden om at kapasiteten er sprengt på den noverande kunsgrasbana i Hagabotnane (biletet). – Alle må ikkje trena måndag og onsdag, meinte han.

Sa nei til ny kunstgrasbane

Abonnement
KJEMPA FOR BJØRKHEIM: – Eg meiner me må skapa eit meir attraktivt sentrum. Det kan me oppnå ved å plassera fleirbrukshallen her, sa ein svært engasjert Øyvind Strømmen (MDG) frå talarstolen i kommunestyret. Ordførar Knut Harald Frøland (BL) og varaordførar Øyvind Røen (Sp) lytta interessert.

Stort fleirtal for hall på Bjørkheim

Abonnement
MYKJE DYRARE ENN VENTA: Arbeidet med å utbetra øvre del av vegen i Hagabakkane   har vorte to og ein halv gong så dyrt som det kommunestyret har godkjent. Det kan få konsekvensar for andre prosjekt.

Millionane rullar i Hagabakkane

Abonnement
NETT barnehagebarn RBG

Skal vurdera konsekvensane av å gå ned til éin barnehage

Abonnement
ØNSKJER ATTVAL: Knut Harald Frøland stiller også denne gongen som Bygdalista sin ordførarkandidat

Ordførarkandidat for tredje gong

Abonnement